Kraftringens solparksprojekt

Här kan du läsa mer om Kraftringens pågående solparksprojekt

Forsby
I orten Forsby, strax söder om Klippan, ligger Kraftringens första solpark som invigdes hösten 2022. Solparken i Forsby är en av fem solparker som är nominerade till Soleneripriset. Läs mer om solparken på den här sidan.  

DJI_0714.jpg  Solenergipriset-nominerad-mark.png

Assartorp
I Assartorp ligger en golfbana (Naturligtvis Golf & Country Club) som tidigare inhyst 18 hål, men som sedan ett antal år tillbaka utgörs av 12 hål. Ytan för de sex hål som inte längre används (ca 20-30 hektar) kan användas för att bygga en solpark. Kraftringen har tecknat arrendeavtal med markägaren och har nyligen påbörjat en tillståndsprocess. Läs mer om projektet på den här sidan

Assartorp_1.JPG

Södra Sandby
I Södra Sandby äger Skånska Energi (som har Kraftringen som största ägare) en industrifastighet där delar av fastigheten inte utnyttjas för industriändamål idag, utan arrenderas ut för odling. Kraftringen kommer undersöka förutsättningarna för att bygga en solpark på det ca 1 hektar stor området. Även möjligheten till samtidig odling och elproduktion (så kallad agrivoltaics) undersöks. 

Sandby_1.JPG

Gunnesboverket
Kraftringen har en fastighet i industriområdet i västra Lund som inrymmer en produktionsanläggning för fjärrvärme samt en mottagningsstation för elnätet. Bredvid dessa anläggningar, finns en outnyttjad gräsyta på cirka 1 hektar där förutsättningarna för en solpark håller på att undersökas. 

Gunnesbo_1.JPG

Lomma/Karstorp
Lomma Kommun äger en deponi öster om E6:an som är drygt 1 hektar stor. Vi håller på att undersöka förutsättningarna för att bygga en solpark ovanpå deponin, ett smart markutnyttjande!

Lomma_1.jpg

Har du några frågor om vårt arbete med solparker? Hör då gärna av dig!

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon