Kraftringens solparksprojekt

Här kan du läsa mer om Kraftringens pågående solparksprojekt

Forsby

I orten Forsby, strax söder om Klippan, ligger Kraftringens första solpark som invigdes hösten 2022. Solparken i Forsby vann Solenergipriset år 2023 och utsågs till Årets solpark. Läs mer om solparken på den här sidan

Solenergipriset-PRISTAGARE-mark.png


DJI_0714.jpg  

Assartorp_1.JPG

Assartorp

I Assartorp ligger en golfbana (Naturligtvis Golf & Country Club) som tidigare inhyst 18 hål, men som sedan ett antal år tillbaka utgörs av 12 hål. Ytan för de sex hål som inte längre används (ca 20-30 hektar) kan användas för att bygga en solpark. Kraftringen har tecknat arrendeavtal med markägaren och har nyligen påbörjat en tillståndsprocess. Läs mer om projektet på den här sidan


Södra Sandby

Sandby_1.JPG

I Södra Sandby äger Skånska Energi (som har Kraftringen som största ägare) en industrifastighet där delar av fastigheten inte utnyttjas för industriändamål idag, utan arrenderas ut för odling. Kraftringen undersöker nu förutsättningarna för att bygga en solpark på det ca 1 hektar stora området. Förhoppningen är att kunna anlägga en solpark där man samtidigt kan odla livsmedelsgrödor mellan panelraderna, en så kallad agrivoltaics-solpark. 

 

Gunnesbo_1.JPG

Gunnesboverket

Kraftringen har en fastighet i industriområdet i västra Lund som inrymmer en produktionsanläggning för fjärrvärme samt en mottagningsstation för elnätet. Bredvid dessa anläggningar, finns en outnyttjad gräsyta på cirka 1 hektar där förutsättningarna för en solpark håller på att undersökas. Även här skulle det kunna vara aktuellt med någon form av samtidig odling (agrivoltaics).

 

Lomma_1.jpg

Lomma/Karstorp

Lomma Kommun äger en deponi öster om E6:an som är drygt 1 hektar stor. Vi håller på att undersöka förutsättningarna för att bygga en solpark ovanpå deponin, ett smart markutnyttjande! 

 

 

Har du några frågor om vårt arbete med solparker? Hör då gärna av dig!

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon