Sensorkommunikation

På Kraftringen är vi bra på nätverk. Vi har fibernät, elnät, gasnät, fjärrvärmenät, fjärrkylanät och sedan hösten 2019 även ett sensornätverk i form av ett LoRaWAN med täckning i Lund, Lomma och Eslöv! Det innebär att alla som har behov av att kommunicera med LoRa-sensorer enkelt kan göra det utan att själv behöva varken bygga eller drifta en egen infrastruktur. Dessutom erbjuder vi en öppen horisontell IoT-plattform som gör det möjligt att samla alla IoT-enheter och data i ett system, oberoende av användningsområde, teknologi och tillverkare.

Så används sensornätverk - exempel från Lund & Malmö

Sensortekniken testas just nu i ett antal olika projekt, och fler och fler upptäcker möjligheterna. Många företag, både startups och etablerade företag, utforskar sensorteknikens möjligheter. Här nedan ser du ett antal exempel. Har du en idé du vill testa som behöver uppkoppling till ett sensornätverk? Hör av dig till oss. Vi tittar gärna på din idé.

LoRa - en kostnadseffektiv lösning för små datamängder

Tekniker för att koppla upp saker och ting har funnits länge. Datorer och smartphones skickar mängder av data dygnet om. Men med sensorer och Kraftringens sensornätverk blir det plötsligt kostnadseffektivt att även koppla upp andra saker – saker som bara skulle behöva skicka lite data och relativt sällan. I framtidens samhällen kan saker som soptunnor, parkeringsplatser och planteringar börja kommunicera med omvärlden.

Varför behövs sensornätverk?

Kanske har du hört talas om Smarta Städer. Ett samhälle där saker, som idag är stumma, får röster och kan börja prata med hjälp av sensorer. Tänk dig en parkeringsplats som med hjälp av en sensor kan signalera när den är ledig så att du slipper köra runt och leta. Eller en soptunna som talar om när den är full, så att renhållningsverket slipper åka ut på tömningsrundor i onödan. Detta är tekniskt möjligt redan idag, men för att det ska fungera behövs tre saker:

  • Sensorer som känner av vad sakerna vill
  • Tillgång till ett nätverk att skicka iväg data över
  • En plattform där data landar och kan läsas av och kommuniceras till en mottagare

Det vi på Kraftringen nu kan erbjuda till företag och intressenter är nätverket och plattformen. Dessutom kan vi erbjuda tjänster som är kopplade till energirelaterad information. Till exempel kan en kunds temperatursensor kanske kombineras med en temperaturoptimeringstjänst från oss. Möjligheterna är enorma.

Solblomman kommunicerar med LoRa-teknik

Solblomma som är placerad på parkeringen utanför vårt huvudkontor i Lund är en solpanelslösning som är formad som en blomma och följer solens rörelse under dagen. Solblomman är försedd med sensorer som trådlöst skickar data om elproduktionen över vårt LoRa-nät. Om du klickar på knappen kan du se hur mycket el solblomman har producerat det senaste dygnet!

Se elproduktionen i realtid!

Vilka fördelar finns det med ett sensornätverk?

Fördelarna är både ekonomiska och miljömässiga. En undersökning visar till exempel att 30 % av den tid som en bil kör omkring i en stad går åt till att leta parkering. För många företag hade sensorerna inneburit en stor ekonomisk besparing. Istället för att göra manuella inspektioner öppnar nätverket upp för övervakning på distans. Något som sparar in både arbetstimmar och drivmedel.

Vad betyder LoRa?

Ordet LoRa är en förkortning av engelskans Long Range som betyder ”lång räckvidd”. LoRa-tekniken är en standard som inte bara används i Lund utan i städer världen över. 

Vad betyder IoT?

IoT står för "Internet of Things" och kan på svenska översättas till "Sakernas internet". Tack vare IoT kan saker börja kommunicera på ett enkelt sätt. Det kan handla om allt från parkeringsplatser, till blomjord, lampor och soptunnor. Med IoT är möjligheterna enorma. Kommunikationen sker genom att sakerna kopplas samman i ett gemensamt datanätverk. LoRa är en av flera olika tekniker som bygger på IoT-tekniken.

Vilken är tekniken bakom nätverket?

Den huvudsakliga tekniken vi använder i vårt nät heter LoRa men vi arbetar även med Bluetooth och kommer i framtiden förmodligen även att ha andra tekniker. LoRa är en standard som inte bara används i Lund. I fler städer världen över har man kört igång liknande radiobaserade nät. Sensorer har funnits länge. Det som har saknats är tillräckligt billig och effektiv kommunikation för den data som samlas in av sensorerna.

Ett samarbete med Lunds kommun

Under 2018-2020 var Lunds kommun involverad i testbädden Smarta Offentliga Miljöer (SOM) som drevs genom Future by Lund. Det LoRa-nätverk som sattes upp under denna tid har Kraftringen övertagit driften av. Det innebär att de som testat och utvecklat sina tjänster i testbädden nu kan kommersialisera sina produkter och tjänster.

Testbädden kommer att finnas kvar

Testbädden från SOM-projektet finns kvar även under Kraftringens ägarskap eftersom den är viktig för att få igång idéer och utveckla tjänster. Vi kommer fortsatt att arbeta nära kommunen och skapa möjligheter för de som är beroende av denna typ av radiobaserad kommunikation i utbildningssyfte eller för att utveckla sina produkter. Testbädden är tillgänglig för företag och skolor som tecknar ett särskilt testbäddsavtal på sex månader.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon