Hur vi hanterar dina personuppgifter

Hantering av personuppgifter kräver att man följer Dataskyddsförordningen som är en EU-förordning. Förordningens efterlevnad kontrolleras i Sverige av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

På den här sidan kan du läsa mer om hur Kraftringen behandlar personuppgifter.

Varför samlar vi in personuppgifter?

De personuppgifter som behandlas av Kraftringen är primärt avsedda för att vi ska kunna tillhandahålla, administrera och fullfölja de åtaganden vi har i våra avtal med dig som kund. Personuppgifter används även för marknadsföring, profilering och affärsutveckling. Men det kan även vara i brottsförebyggande syfte som kamerabevakning, där såväl rörlig bild som ljud kan förekomma. Vid kamerabevakning kan överföring till larmcentral förekomma.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Kraftringen registrerar personuppgifter via flera olika kanaler. Du kanske fyller i ett formulär här på webbplatsen, skickar ett mejl, chattar eller pratar i telefon med vår kundservice, besöker någon av våra anläggningar eller kontor etc. Vi får även information från offentliga register och liknande. Informationen på denna sida gäller oavsett hur data insamlats.

Här kan du läsa mer om du hur vi använder cookies.

Information till dig som registrerad

Vilken information vi har lagrat om dig beror främst på vilken eller vilka av våra produkter eller tjänster du har eller haft avtal med oss om. Vi har tagit fram ett hjälpmedel, en så kallad widget, där du själv kan hitta vilken typ av information vi sparar om respektive kundtyp samt vilket bolag som hanterar din personuppgift och vem som är personuppgiftsansvarig. Du hittar denna funktion längst ner på den här sidan.

Hur länge sparas mina uppgifter?

De uppgifter som sparas i Kraftringens register lyder under olika lagar och förordningar, som exempelvis arkivlagen eller bokföringslagen. Bokföringslagen kräver till exempel att vissa uppgifter måste finnas tillgängliga i sju år efter avtalets slut.

Dina rättigheter

Vi på Kraftringen tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar. Du har möjlighet att, via respektive personuppgiftsansvarig, begära tillgång till dina uppgifter samt att rätta och i vissa fall radera dessa. En begäran av tillgång till dina uppgifter går att göra kostnadsfritt. Du har även möjlighet att invända mot hur vi använder eller behandlar dina uppgifter, inklusive rätten till dataportabilitet. Kontakta vår kundservice om du har något av dessa ärenden. Du kan också logga in på Mitt Kraftringen om du redan är kund hos oss. Invändningar mot hur Kraftringen använder personuppgifter kan även lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Marknadsföring

De gånger vi samlar in personuppgifter för att använda till direktmarknadsföring så framgår detta vid insamlingstillfället och du har alltid möjlighet att tacka nej till att motta direktmarknadsföring från oss. Anmälan sker skriftligt till vår kundservice. Vid telefonmarknadsföring kontrolleras dina uppgifter mot existerande spärregister för att inte personer som aktivt avsagt sig intresse för marknadsföring ska kontaktas.

Hantering av personuppgifter hos andra parter

Vid behov överlämnas personuppgifter mellan Kraftringens bolag samt till underleverantörer och samarbetspartners. I dessa fall föreligger ett tydligt avtal för hur personuppgifterna ska hanteras. Detta görs genom ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och aktuell part. Normalt sett sker inga sådana överlämningar till parter utanför EU- eller EES-området. Om så ändå sker så tillser Kraftringen att samtliga juridiska förutsättningar är uppfyllda.

Personuppgiftsansvariga

Personuppgiftsansvariga för Kraftringens samtliga insamlade personuppgifter är Kraftringen Energi AB, Kraftringen Nät AB, Kraftringen Fiber AB respektive Kraftringen Service AB. Koncernens personuppgiftsansvarige nås via telefon, 010-122 70 00.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Kraftringen är Kalle Norberg som kan nås via e-post på gdpr@kraftringen.se.

Mer information om GDPR

För en mer detaljerad beskrivning av dataskyddsförordningen rekommenderar vi Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

 
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon