Kostnader för laddplatser

Med allt fler elbilar på våra gator kommer en investering i laddstolpar med största sannolikhet att göra både den enskilda bostadsrätten, som föreningen, mer attraktiv. Hur en bostadsrättsförening väljer att finansiera laddstolparna varierar. Det vanligaste är att föreningen står för kostnaden av laddare och installation, och att man sedan tar betalt av de som använder laddarna.

Vad kostar en laddstation?

Grovt estimerat kan man säga att en laddlösning kostar cirka 12 000-16 000 kr per laddpunkt, väldigt beroende på hur installationsförutsättningarna ser ut. Dock finns det för närvarande finansiellt stöd att ansöka om som kan täcka upp till 50 % av investeringen. Laddstolpar som kräver mycket markarbete blir ofta dyrare. För att hålla nere kostnaderna är det bra om laddarna är placerade nära elcentralen. Av samma anledning ska kabeldragningen helst göras på en befintlig vägg eller grävas ner i en mjukare yta. Därför ska laddstolparna helst inte placeras på betong eller asfalt.

Vad kostar det att ladda en elbil?

En snittbilist i Skåne kör cirka 1 250 mil om året. Snittförbrukning på en elbil är ca 1,75 kWh/mil och andelen som laddas hemma är cirka 80-90%. Detta innebär att det laddas runt 1 860 kWh hemma per år.

Som BRF sätter ni själv ert pris för laddningen i föreningen. Ett medelpris i en BRF brukar börja runt 3 kr/kWh per laddning. Detta innebär en intäkt, per laddpunkt, till föreningen på cirka 5 580 kr per uttag och år. 

Mest rättvist är att ta betalt efter hur mycket varje användare laddar i kr/kWh. Vi mäter då hur mycket varje laddare har använts. Med ett RFID-system kan man se vem som har laddat sin bil i ladduttaget. Medlemmen skaffar detta laddkort via Kraftringens partner, Eways, som månadsvis debiterar de laddade kilowattimmarna. Föreningen bestämmer laddpris men Kraftringen kan vara behjälplig med att sätta rätt nivå. Två gånger per år betalar sedan Eways ut intäkterna till föreningen.

Laddanalys - slipp höja säkringen!

En laddanalys innebär att vi analyserar ert elabonnemang för att se hur mycket ledig kapacitet som finns tillgängligt för elbilsladdning. Många gånger kommer vi fram till att den befintliga säkringen är tillräcklig och att er fastighet inte behöver säkras upp ytterligare. Att inte behöva säkra upp kan leda till en stor besparning eftersom en uppsäkring från 63A till 80A innebär en ökad årskostnad på ca 5 600 kr. Laddanalysen ger viktig information som behövs på ett tidigt stadium, innan själva installationen

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon