Övervakningsplaner av åtskillnadsregler för elnät och gasnät

Att äga och förvalta ett el- eller gasnät innebär en monopolsituation eftersom det bara finns ett elnät och gasnät i varje geografiskt område, och därmed ingen konkurrens. Därför måste vi enligt lag upprätta en övervakningsplan varje år.

Övervakningsplan elnätet

Som boende i ett elnätsområde är man tvungen att betala en elnätsavgift för att få el. Denna avgift går till nätägaren. Vi på Kraftringen Nät AB ska därför, enligt ellagen, varje år göra en övervakningsplan för elnätet som ser till att vi inte utnyttjar vår ägarsituation eller gynnar någon enskild aktör på elmarknaden.

Vi skriver också en rapport som visar vad vi gjort för att följa bestämmelserna. Rapporten skickas till Energimarknadsinspektionen som är tillsynsmyndighet.

Övervakningsplan gasnätet 

Vi som äger och förvaltar gasnät har inte heller någon konkurrens. Enligt Naturgaslagen är även därför alla naturgasföretag skyldiga att varje år göra en övervakningsplan. Planen ska se till att vi inte drar nytta av vår ägarsituation eller gynnar någon enskild aktör på naturgasmarknaden.

Årligen gör vi även här en rapport som visar vad vi gjort för att följa bestämmelserna.

Här nedan hittar du de senaste övervakningsplanerna från Kraftringen Nät gällande elnät och gasnät. 
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon