Spara och tjäna pengar med batterilager

Under de senaste två åren har marknaden för s.k. batterilager tagit fart. Ett batterilager är helt enkelt en produkt som kan lagra energi som sedan används vid ett annat tillfälle. Du kan använda batteriet till din solcellsanläggning men även för att komma igång med stödtjänster till Svenska Kraftnät. 

Villa med solceller.jpg

Komplettera solcellsanläggningen med ett lagringsbatteri

Traditionellt sett har ett batterilager ofta gett flera möjligheter. Här är 5 bra anledningar att välja ett batteri:

1. Öka graden av självförsörjning
När du investerar i en solcellsanläggning är det fler saker än antal solpaneler och effekt som du behöver ta hänsyn till. En viktig faktor är andelen egenanvändning, alltså hur mycket av elen som produceras som kan nyttjas till ditt hushåll. Även ett litet batteri på 5 kWh kan öka självförsörjandegraden en hel del.

2. Minska belastningen på elnätet
Med ett batteri kan du göra positiv skillnad genom att schemalägga laddningen av batteriet till när belastningen på elnätet är som minst, och sedan använda den sparade elen när belastningen är som störst. Genom att använda batteriets kapacitet kan du hålla nere effektuttaget mot elnätet och därmed ibland kunna undvika att ha en större säkring som innebär en större nätkostnad. Om du dessutom har elavtal med timpris innenbär det samtidigt att du slipper köpa el de dyraste timmarna på dygnet.

3. Bli mindre beroende av att sälja överskottet
En av fördelarna med solceller är att du kan sälja överskottet av din egenproducerade el tillbaka till elnätet. Du kan lagra el från elnätet när elen är relativt billig, för att sedan använda den lagrade elen (eller sälja tillbaka den) när elpriset är högre. Ett batteri innebär att du inte är lika exponerad för eventuella nya lagar, skatter och regler kring just försäljning av solcellsanläggningens överskott.

4. Få fördelaktiga statliga stöd
Idag finns det statliga stöd i form av skattereduktionen för grön teknik som påverkar installationskostnaden i hög grad. Man kan nästa säga att du betalar halva priset på ett batterilager. I framtiden kanske priserna på batterier gå ner något, men samtidigt kommer kanske inte stödet att finnas kvar, så varför vänta?

5. Undvik dyrare kompletteringar senare
Många solcellsanläggningar är förberedda på att man ska kunna koppla på batterilagring senare, men inte alla. Oavsett vad, så kommer det alltid att krävas att installatioen utförs av en behörig elektriker och installatör, vilket gör att totalkostnaden blir högre.

Genom att inkludera batterilagringen i planeringen från början kan installatören också göra den bästa möjliga placeringen av batteri, växelriktare och andra komponenter i förhållande till varandra. Då slipper du jobbet med att hitta lämplig plats för lagring när allt redan är på plats.

Stödtjänstmarknaden - ett annat intressant användningområde!

Batterilager och Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknader

De senaste åren har en ytterligare marknad uppstått. En marknad där batterier kan ge en relativt större avkastning jämfört med de användningsområden som angavs ovan.

Svenska Kraftnät (den myndighet som ansvarar för det svenska kraftsystemet) ansvarar för att upprätthålla balansen mellan elförbrukning och elproduktion i det svenska elsystemet.

Om det skulle uppstå obalans blir resultatet att nätfrekvensen avviker från 50 Hz. För att det inte skall uppstå allvarliga störningar i elnätet, med stora negativa konsekvenser, måste Svenska Kraftnät hela tiden, varje enskild sekund, ska se till att frekvensen ligger så nära 50 Hz som möjligt.

För att kunna reglera balansen mellan elförbrukning och elproduktion och därmed frekvensen har Svenska Kraftnät skapat de så kallade stödtjänstmarknaderna. På dessa marknader köper Svenska Kraftnät in möjligheten att styra resurser, som t.ex. batterilager, för att kunna styra effekt in eller ur elnätet.

Kan jag som kund till Kraftringen komma i gång med stödtjänster?

Ja, under vissa förutsättningar. Exempelvis kan du som har eller tänker införskaffa ett mindre batterilager i kombination med en solcellsanläggning ta del av aggregatorn CheckWatts tjänst Currently i elområde 2,3 och 4. Detta förutsätter dock att du har med ett för tjänsten kompatibelt batterilager. Det innebär att du som elhandelskund till Kraftringen kan delta med din batterilösning på stödtjänstmarknaden.

Bakgrund till Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknader

Klicka på de olika rubrikerna nedan för att läsa mer i detalj om stödtjänster och hur de fungerar.

Olika stödtjänster

Det finns olika typer av stödtjänster med olika krav på bland annat uthållighet och snabbhet. Några är automatiska och andra manuella, vissa stödjer kraftsystemet under normaldrift, medan andra används vid större störningar. Stödtjänster är helt marknadsbaserade vilket innebär att de upphandlas öppet i konkurrens med hjälp av budgivning på respektive marknad. Här kan får du mer information om de olika stödtjänsterna som SvK har skapat marknader för.

FCR-D upp/FCR-D ner

För specifikt batterilager så anses marknaderna FCR-D upp respektive FCR-D ned mest relevanta.

FCR-D upp betyder att batterilagret under vissa betingelser skall avge effekt till elnätet för att därmed bidra till att nätfrekvensen skall öka medan för FCR-D ned skall batterilagret i stället ta emot effekt från elnätet vilket då bidrar till att nätfrekvensen skall sänkas.

Det är enbart s.k. balansansvariga aktörer som kan delta och buda på de olika stödtjänstmarknaderna och Svenska Kraftnät avtalar endast med balansansvariga aktörer. De balansansvariga äger däremot oftast inte själva de reglerbara resurserna t.ex. batterilagret, som de budar in på de olika stödtjänstmarknaderna. I stället kan de balansansvariga ingå avtal med resursägare, och/eller med så kallade aggregatorer som i sin tur äger batterier eller andra styrbara resurser.

Eftersom effektkravet för att kunna delta är stödtjänstmarknaden är ganska stort är sannolikheten liten att man som privatperson själv har ett batterilager som är tillräckligt stort.

Rollen som aggregator

Aggregatorn hanterar ett tillräckligt stort antal batterilager för att kunna uppnå kraven på budstorlek och skapar ett så kallat virtuellt kraftverk som består av en stor mängd mindre batterier som kan styras tillsammans. Genom att knyta sitt batteri till den här typen av tjänster kan man ta del av aggregatorns intäkter.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon