Energirenovering av fastigheten

Med en strategisk och långsiktig plan för fastighetens tekniska installationer kan ni spara både energi och pengar. En underhållsplan är ett viktigt verktyg för att framtidssäkra funktionen och ta kontroll över era tekniska installationer. På så vis får ni uppsikt över när det är dags att ersätta, komplettera eller uppgradera er energilösning.

Vad ska man hålla ögonen på?

Värmeanläggning

Fungerar er värmeanläggning tillfredställande? Är den tekniska livslängden ca 25 år? Det kan vara dags att planera för ett byte. En uppkopplad undercentral sköter regleringen själv och kan övervakas och ställas in på distans.

Sekundärnät/kulvertledningar

Har ni flera huskroppar? Har ni ett gemensamt värmesystem för dessa? Då har ni ledningar i och/eller mellan era huskroppar som måste underhållas. Livslängden varierar kraftigt men när de varit i drift i 50 år eller mer så kan över 20% av er energianvändning (för värme och varmvatten) gå till spillo.

Förutom att genomföra en analys av hur ledningarna fungerar, kan man välja att reparera de partier som inte fungerar eller direktansluta varje huskropp. Då slipper ni som kund ett stort eget ansvar och kan styra fördelningen av värme och varmvatten effektivare.

Injustering av värme- och varmvattensystem

Upplever ni att era lokaler är olika varma/kalla? Då skickar ni förmodligen ut övertemperaturer i ert system, vilket kostar energi och pengar. Ni kan då göra en temperatursanalys för att få svar på skillnaderna.

Dessa skillnader kan ha många orsaker men de vanligaste är att värmesystemet är dåligt injusterat, eller att termostaterna har slutat att fungera, de har en teknisk livslängd på 10-15 år.

Tekniskt vatten

Har ni problem med luft i radiatorerna? Då kanske ni har en flera kalla radiatorer? Då finns det ett smidigt sätt att åtgärda problemen.

I Kraftringens fjärrvärmenät används en vätska, ofta kallad Grönt vatten, som är optimal för att maximera livslängden på ledningarna. Vätskan är i grunden vanligt vatten som är processat för att uppnå en syrefri vätska med perfekt pH-värde. Dessutom är den färgad för att underlätta läcksökning. Denna vätska kan man som fjärrvärmekund få i sitt sekundärnät. Tidigare problem med luft och korrosion, mer eller mindre, elimineras.

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag!
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon