Tillgänglighetsredogörelse för kraftringen.se

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för kraftringen.se. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgängligheten och hur vi planerar att åtgärda dem. Du hittar även hur du kan kontakta oss för att meddela brister.

Kraftringen Energi AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna uppfatta, hantera och förstå vår webbplats oberoende av funktionsvariation. Vår redogörelse beskriver hur kraftringen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och eventuella kända tillgänglighetsproblem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi strävar efter att uppfylla samtliga kriterier i WCAG och arbetar kontinuerligt för att lösa dessa.

Hur har vi testat webbplatsen?

Vår webbplats, kraftringen.se, testas via en extern tredjepartsleverantör som gör oberoende granskningar av vår webbplats var 5:e dag. Vi gör även självskattning av webbplatsen löpande.

Sidan uppdaterades senast 2023-07-04

Brister

  • Vi använder ReCAPTCHA för att förhindra spam-kommentarer till våra formulär
  • Vi har vissa förekomster av ett felformulerat ARIA-attribut vilket kan påverka användbarheten med vissa hjälpmedel. Vi arbetar för att hitta en lösning
  • Otillräcklig färgkontrast mellan text och bakgrundsfärg förekommer på vissa sidor. Något vi arbetar med att åtgärda
  • Till en del bilder saknar vi textalternativ. Vi är medvetna att det blir svårt för er som använder skärmläsare att förstå vad bilden föreställer. Vi arbetar på att åtgärda detta
  • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation
  • Vissa rubriktitlar använder fel H-taggar, vilket kan uppfattas som inkonsekvent av uppläsningsverktyg. Vi arbetar på att åtgärda det
  • Vissa inhämtade verktyg och tjänster på webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna. Detta kommer att förbättras vid kommande upphandlingar
  • Det händer ibland att våra filmer inte blivit textade. Vår ambition är att budskap och känsla ska framgå i alla fall. Men vi kan säkert bli bättre i detta och arbetar för att förstå, ta till oss och lösa även denna punkt

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kraftringen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta vår Kundservice på 010-122 70 00.

Vi är medvetna om att vi kan bli bättre. Hittar du några brister? Du kan rapportera in brister i webbplatsens tillgänglighet genom att fylla i det här formuläret.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte tycker vi uppfyller kraven på tillgänglighet. Myndighetens kontaktuppgifter hittar du här.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon