Konsumenträtt

Om du inte känner dig nöjd med våra tjänster är du välkommen att kontakta kundservice. Har du frågor kring vår personuppgiftshantering GDPR, läs mer här.

Om du efter kontakt med oss fortfarande inte känner dig nöjd har du möjlighet att få extern rådgivning och omprövning. Mer information om vart du kan vända dig hittar du här nedanför.

Konsumentrådgivning

Om du vill ha rådgivning från en extern part kan du förslagsvis vända dig till kommunens konsumentrådgivare. Kontakta din kommun för mer information om kontaktpersoner och telefonnummer.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden.

Omprövning

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt, och utan avgift för parterna, pröva konsumenttvister.
Hemsida: www.arn.se 
Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Energimarknadsinspektionen bedriver tillsyn över energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Inspektionen granskar bl.a. elnätsavgifterna och leveranskvaliteten. För omprövning kan du även vända dig till en allmän domstol.

Ångerrätt

Vi följer lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, vilket innebär att du har 14 dagars ångerrätt om du inte skulle vara nöjd. Här kan du hitta Konsumentverkets standardmall för information om ångerrätten.

Tillsyn och övervakningsplan

Att äga och förvalta ett elnät innebär ingen konkurrens eftersom det bara finns ett elnät. Som boende i ett elnätsområde är man tvungen att betala en elnätsavgift till nätägaren om man vill ha ström. Därför ska vi, enligt ellagen, varje år göra en övervakningsplan som ser till att vi inte utnyttjar vår ägarsituation eller gynnar någon enskild aktör på elmarknaden. Vi skriver också en rapport som visar vad vi gjort för att följa bestämmelserna. Rapporten skickas till tillsynsmyndigheten och du hittar den längst ner på denna sidan.

Läs mer om vad en övervakningsplan är på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Mer information

Ellagen innehåller särskilda bestämmelser som är viktiga för dig som kund. Längst ner på denna sida hittar du ett dokument med ett utdrag ur ellagen med dina rättigheter som konsument. Hela ellagen hittar du här.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon