Konsumenträtt

Om du inte känner dig nöjd med våra tjänster är du välkommen att kontakta kundservice. Har du frågor kring vår personuppgiftshantering GDPR, läs mer här.

Information om jämförelseverktyg

Du har möjlighet att byta elleverantör kostnadsfritt. Det är du som elanvändare som ska göra ett aktivt val av elavtal. För att kunna fatta ett välinformerat beslut kan du använda dig av prisjämförelseverktyget Elpriskollen. Elpriskollen är Sveriges enda oberoende prisjämförelseverktyg för avtal om leverans av el och drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen. På Elpriskollen kan du enkelt jämföra priser och villkor för olika elavtal. www.elpriskollen.se

Information om oberoende tjänster för tvistlösning till konsumenter

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt, och utan avgift för parterna, pröva konsumenttvister.
Hemsida: www.arn.se 
Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Energimarknadsinspektionen bedriver tillsyn över energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Inspektionen granskar bland annat elnätsavgifterna och leveranskvaliteten. För omprövning kan du även vända dig till en allmän domstol.

Kontaktuppgifter till oberoende användarrådgivning om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri, opartisk och lokalt anpassad service från din kommun.

Rådgivningen är till för privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar.

Bor du i södra Sverige kan du hitta information om din kommunala rådgivare här: Energi- och klimatrådgivarna i Syd (ekrs.se)

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden.

Ångerrätt

Vi följer lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, vilket innebär att du har 14 dagars ångerrätt om du inte skulle vara nöjd. Här kan du hitta Konsumentverkets standardmall för information om ångerrätten.

Tillsyn och övervakningsplaner

Att äga och förvalta ett el- eller gasnät innebär ingen konkurrens eftersom det bara finns ett i varje område. Därför ska vi, enligt ellagen, varje år göra en övervakningsplan som ser till att vi inte utnyttjar vår ägarsituation eller gynnar någon enskild aktör på marknaden. Vi skriver också en rapport som visar vad vi gjort för att följa bestämmelserna. Läs mer om våra övervakningsplaner för el- och gasnät här.

Läs mer om vad en övervakningsplan är på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Ellagen – dina rättigheter som konsument

Ellagen innehåller särskilda bestämmelser som är viktiga för dig som kund. Längst ner på denna sida hittar du ett dokument med ett utdrag ur ellagen med dina rättigheter som konsument. Hela ellagen hittar du här.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon