Almedalen 2024

Hallbar_Energi_Liggande_RGB.png

Program för arena Hållbar Energi 2030 

Hållbar Energi 2030 är en mötesplats i Almedalen för aktörer inom cirkulär ekonomi, energi, CCS och hållbar resurshantering. Bakom arenan står Kraftringen, Sysav och Öresundskraft som har gemensamt att vi är pionjärer i vår bransch och investerar i nya innovativa lösningar.

Torsdag 27 juni, kl. 08.00–13:00
Plats: Klosterlängan, Arena Energi, Visby
Arena Hållbar Energi 2030 startar kl. 07.30 med frukostmingel, 
där alla är hjärtligt välkomna. Principen först till kvarn gäller.

Här kan du följa Kraftringen i Almedalen, dag för dag >>

08.00–08.45
Utan koldioxidinfångning når vi inte klimatmålen – hur förvandlar Sverige potential till verklighet?
Arrangör:
Öresundskraft, Sysav, Kraftringen
Mer information om seminariet:
2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målen är satta men nu krävs det handling. Många aktörer med stora punktutsläpp har långt framskridna projekt men de sista pusselbitarna för att affären ska gå ihop saknas ännu. Medan andra länder visar handlingskraft i lagstiftning för att främja utvecklingen och implementeringen av CCUS-teknologier, riskerar Sverige att släpa efter. Välkommen till ett samtal om de avgörande frågorna för framväxten av en CCUS-industri i Sverige.
Länk till evenemanget i Almedalskalendern

09.00–09.45
Hur långt har vi kommit med färdplanen för att lösa Sveriges och Europas största el-flaskhals?
Arrangör:
Öresundskraft, Sysav, Kraftringen
Mer information om seminariet:
De högt ställda klimatmålen kräver elektrifiering. Då Skåne fungerar som en viktig länk till övriga Europa i Sveriges nord-sydliga elsystem, kan eventuella hot mot Skånes energisystem stjälpa detta. Därför krävs nu en konkret plan - Skåne måste bli 50 % självförsörjande på el-effekt senast år 2030. Effektkommissionen, som består av stora elkonsumenter, energibranschen och skånska politiker, arbetar aktivt för att uppnå självförsörjning på eleffekt på minst 50 % år 2030. Genom en konkret och realistisk genomförandeplan förväntas målet nås. Vi uppmanar alla som är intresserade av elektrifiering och omställning att delta i vårt event, där vi presenterar hur långt vi kommit med planen för hur vi ska klara av detta viktiga arbete.
Länk till evenemanget i Almedalskalendern

10.00–10.45 
Hur löser vi transportsektorns koldioxidutsläpp med elektrifiering?
Arrangör: Öresundskraft, Sysav, Kraftringen
Mer information om seminariet:
Tunga lastbilar står för en betydande del av transportsektorns utsläpp och elektrifiering är vägen bort från de fossila bränslena. Men det är bråttom och för att skynda på utvecklingen måste en rad åtgärder vidtas. Investeringar i infrastruktur för laddning, ekonomiska incitament i form av subventioner och skattelättnader, fortsatt forskning och utveckling kring batterikapacitet och laddningseffektivitet samt samverkan mellan företag, myndigheter och andra intressenter för att främja samordning och standardisering är andra nödvändiga komponenter. Men hur ser det ut – är alla viktiga aktörer med i matchen?
Länk till evenemanget i Almedalskalendern

12.00–12.45 
Rädda elektrifieringen snabbt med bättre fjärr- och kraftvärme
Arrangör: Kraftringen, Göteborg Energi, Öresundskraft, Sysav
Mer information om seminariet:
Att värme är en viktig del av vår nationella energiförsörjning, grundläggande trygghet och möjlighet att uppnå ett hållbart samhälle, är en självklart. Samtidigt värnas inte de viktiga systemnyttor som konstateras i Energimyndighetens fjärr- och kraftvärmestrategi, vilket riskerar att slå ut kraftvärmen p.g.a snedvridna marknadsvillkor. Utan lokal kraftvärme nära våra städer ökar sårbarheten för en robust energiförsörjning markant. Hur anser ser Regeringskansliet, Naturvårdsverket och 2050 att el- och energimarknaden bör utformas för att värna pålitlig lokal elproduktion samt viktig infrastruktur för cirkulär värmedistribution. Samt hur får vi till en ny värdering av bränsleallokeringen för rättvis hantering av återvunna svenska resurser.
Länk till evenemanget i Almedalskalendern

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon