Så tar vi ansvar för miljöfrågorna

Vi minimerar den negativa miljöpåverkan

Till hållbarhetsrapport 2023

Miljö är en av de tre kategorier vi definierat i vår hållbarhetsarbete. Eftersom vi både har produktionsanläggningar och distributionsnät så har vår verksamhet ett stort ansvar för miljön. Miljöaspekterna beaktas i hela vår värdekedja, från leverantörsled, via vår egen verksamhet och ända fram till våra kunder. Här har vi samlat information om vårt miljöarbete.

Vårt övergripande miljömål

Mål miljö.png

Vad är miljö?

Miljö är ett viktigt område som vi arbetar aktivt med inom vårt hållbarhetsarbete. Sverige som land har satt upp 16 miljömål vars syfte är att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Detta ska ske utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

De 16 målen utgör i sin tur det nationella genomförandet av den miljömässiga dimensionen av de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.


Så arbetar vi för att nå vårt miljömål - sju fokusområden

Inom kategorin Miljö har vi valt ut följande sju fokusområden där vi arbetar såväl strategiskt som operativt för att uppnå vårt övergripande miljömål om att minimera den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet.

  1. Förebygga och förhindra miljöolyckor
  2. Minskad negativ påverkan på biologisk mångfald och ekosystem
  3. Hållbar askhantering
  4. Hållbar avfallshantering (exklusive askhantering)
  5. Minskade luftföroreningar
  6. Minskad användning av sötvatten
  7. Minskad användning av miljö- och hälsofarliga ämnen och material

I vår hållbarhetsrapport för 2022 kan du läsa mer om respektive fokusområde.


Miljöledning

Kraftringen, inklusive våra dotterbolag, är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001:2015. Miljöledningssystemet är vårt verktyg för att arbeta systematiskt och strukturerat både med de miljökrav som ställs på verksamheten och med den miljöpåverkan som uppstår genom vår verksamhet, våra produkter och tjänster samt i leverantörsledet. Miljöledningssystemet beskriver också hur vi ska agera i olika situationer, samt hur vi ska följa upp vårt miljöarbete och kunna dra lärdomar och sprida goda exempel.

FN:s Globala mål för hållbar utveckling handlar om vår och planetens gemensamma framtid. På Kraftringen har vi valt att koppla vår affärsstrategi direkt till målen. Vi har dessutom förbundit oss att efterleva de tio principerna i FN:s Global Compact - principer som är kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Porträttbild av en kvinna

Har du frågor om miljö?

Hej! Jag heter Louise Servin och arbetar med miljöfrågor här på Kraftringen. Kontakta mig gärna om du har frågor eller funderingar.

Skicka meddelande
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon