Stäng stäng ikon

Vad händer med elpriserna?

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara? Hur kan det bli så? 

Just nu är det många som ringer till oss och därför har vi längre svarstider.

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara?

Många ringer till oss nu och därför har vi längre svarstider.

Läs mer om de höga elpriserna

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Miljöledning

Kraftringen, inklusive våra dotterbolag, är miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001:2015. Under 2019 tog certifieringsorganet Lloyd´s Register över certifikatet som också fönyades. Miljöledningssystemet tydliggör hur vi hanterar de miljökrav som ställs på verksamheten och den miljöpåverkan som uppstår genom vår verksamhet, genom våra produkter och tjänster samt i leverantörsled.

Kraftringens mest betydande miljöaspekter är utsläpp till luft, energianvändning, inköp av varor och tjänster samt utveckling av våra produkter och tjänster. Dessa arbetar vi kontinuerligt med att förebygga och förbättra med avseende på såväl positiv som negativ miljöpåverkan. Bl a har vi som mål att skapa en fossilbränslefri och energieffektiv värdekedja.