Stäng stäng ikon

Vad händer med elpriserna?

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara? Hur kan det bli så? 

Just nu är det många som ringer till oss och därför har vi längre svarstider.

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara?

Många ringer till oss nu och därför har vi längre svarstider.

Läs mer om de höga elpriserna

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Miljövärden till din hållbarhetsredovisning

I tabellerna nedan finns miljönyckeltal för fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Nyckeltalen efterfrågas av våra intressenter som underlag för deras hållbarhets- eller miljöredovisning samt för att de ska kunna göra medvetna val.

Miljönyckeltalen uppdateras årligen i slutet av januari.

Fjärrvärme  

Miljönyckeltal per fjärrvärmenät 2020
  Direkta koldioxidutsläpp (kg/producerad MWh värme) Andel förnybar, återvunnen värme (%) Klimatpåverkan (kg CO2e/ levererad MWh) Primär-energifaktor 
Eslöv, Lomma, Lund 0,38* 99,8* 11,4 0,04
Bjärred 0 100 17,8 0,22
Genarp 0 100 20,0 0,06
S Sandby 0 100 18,0 0,23
Klippan 0 100 13,4 0,04
Ljungbyhed 0 100 24,2 0,16
Östra Ljungby 0 100 23,0 0,14

*Användning av delvis fossil olja för uppstart av pannor samt liten andel fossilt bränsle i importerad värme.

Bränslemix för fjärrvärme i Eslöv, Lomma, Lund 2020

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Sekundära trädbränslen 159
Bioolja 28

Värmepumpar (geotermiskt vatten,
värme från avloppsvatten, värme från
fjärrkylaproduktion, värme från akvifär)

132
El till värmepumpar 68
Spillvärme från industri samt rökgaskondensering 119
Returträ 176
Köpt värme (flis- och halmbaserad) 22
Pellets 3
Biogas 0
Export - ledning Landskrona-Helsingborg 28
Import - ledning Landskrona-Helsingborg 134

Bränslemix för fjärrvärme i

S Sandby 2020

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Biogas 1,3

Bränslemix för fjärrvärme i Bjärred 2020

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Biogas 13,3

Bränslemix för fjärrvärme i Genarp 2020

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Köpt värme (halmbaserad) 5,8

Bränslemix för fjärrvärme i Klippan 2020

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Bioolja 9,6
Biogas 0
Skogsflis 43,6
Rökgaskondensering 4,0

Bränslemix för fjärrvärme i Ljungbyhed 2020

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Biogas 1,6
Briketter 13,7
Elpanna 0,4

Bränslemix för fjärrvärme i Östra Ljungby 2020

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Bioolja 0,1
Pellets 3,0

Fjärrkyla

Miljönyckeltal för fjärrkyla 2020
 

Direkta koldioxidutsläpp
(kg/producerad MWh kyla)

Andel förnybar kyla (%) Klimatpåverkan (kg CO2e/ levererad MWh kyla) Primär-energifaktor
Fjärrkyla 0 100 1,3 0,03

Gas

Miljönyckeltal för gas 2020
  Direkta koldioxidutsläpp
(kg/MWh)
Andel förnybar (%) Klimatpåverkan (kg CO2e/ MWh) Primärenergifaktor
Naturgas 205 0 247 1,09
Biogas
(uppvärmning)
0 100 63,6 0,48
Biogas
(fordonsgas)
0 100 63,6 0,48