Miljövärden till din hållbarhetsredovisning

I tabellerna nedan finns miljönyckeltal för fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Nyckeltalen efterfrågas av våra intressenter som underlag för deras hållbarhets- eller miljöredovisning samt för att de ska kunna göra medvetna val.

Miljönyckeltalen uppdateras årligen i slutet av januari.

Fjärrvärme

Miljönyckeltal per fjärrvärmenät 2022
  Direkta koldioxidutsläpp (kg/producerad MWh värme) Andel förnybar, återvunnen värme (%) Klimatpåverkan (kg CO2e/ levererad MWh) Primär-energifaktor 
Eslöv, Lomma, Lund 0 99,8* 10,7 0,05
Bjärred 0 100 18,0 0,22
Genarp 0 100 21,3 0,06
S Sandby 0 100 16,8 0,21
Klippan 0 100 13,6 0,05
Ljungbyhed 0 100 23,4 0,16
Östra Ljungby 0 100 22,6 0,14

*Importerad värme innehåller en mindre andel fossilt bränsle.

Bränslemix för fjärrvärme i Eslöv, Lomma, Lund 2022

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Sekundära trädbränslen 218
Bioolja 65

Värmepumpar (geotermiskt vatten,
värme från avloppsvatten, värme från
fjärrkylaproduktion, värme från akvifär)

88
El till värmepumpar 37
Spillvärme från industri samt rökgaskondensering 105
Returträ 209
Köpt värme (flis- och halmbaserad) 25
Pellets 0
Biogas 8
Export - ledning Landskrona-Helsingborg 32
Import - ledning Landskrona-Helsingborg 163

Bränslemix för fjärrvärme i S Sandby 2022

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Biogas 1,6

Bränslemix för fjärrvärme i Bjärred 2022

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Biogas 13,7

Bränslemix för fjärrvärme i Genarp 2022

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Köpt värme (halmbaserad) 6,2

Bränslemix för fjärrvärme i Klippan 2022

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Bioolja 1,5
Biogas 2,8
Skogsflis 42,5
Rökgaskondensering 3,7

Bränslemix för fjärrvärme i Ljungbyhed 2022

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Biogas 2,4
Briketter 13,7
Elpanna 0,4

Bränslemix för fjärrvärme i Östra Ljungby 2022

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Bioolja 0,2
Pellets 3,4

Fjärrkyla

Miljönyckeltal för fjärrkyla 2022
 

Direkta koldioxidutsläpp
(kg/producerad MWh kyla)

Andel förnybar kyla (%) Klimatpåverkan (kg CO2e/levererad MWh kyla) Primär-energifaktor
Fjärrkyla 0 100 3,19 0,04

Gas

Miljönyckeltal för gas 2022
  Direkta koldioxidutsläpp
(kg/MWh)
Andel förnybar (%) Klimatpåverkan (kg CO2e/MWh) Primärenergifaktor
Naturgas 205 0 247 1,09
Biogas
(uppvärmning)
0 100 68,4 0,48
Biogas
(fordonsgas)
0 100 68,3 0,48
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon