Stäng stäng ikon

Vad händer med elpriserna?

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara? Hur kan det bli så? 

Just nu är det många som ringer till oss och därför har vi längre svarstider.

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara?

Många ringer till oss nu och därför har vi längre svarstider.

Läs mer om de höga elpriserna

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Våra växthusgasutsläpp

På Kraftringen arbetar vi för att minimera verksamhetens klimatpåverkan och sedan 2007 har utsläppen av växthusgaser från Kraftringens verksamhet minskat med över 90 procent.

Minskningen beror till största delen på utfasning av fossila bränslen ur vår produktion som ersatts med förnybara bränslen och återvunnen värme. Åtgärder har också genomförts avseende vår interna energianvändning och transporter. Idag är de största utsläppskällorna läckage av köldmedium från våra värmepumpar, lustgasutsläpp från förbränningsanläggningar samt utsläpp från transporter.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Vi gör klimatberäkningar som följer GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) som är en internationell beräkningsstandard. Enligt denna delas utsläppskällor in i följande scopes, med direkta och indirekta utsläpp:

  • Scope 1 är direkta utsläpp av koldioxid, lustgas och köldmedium från våra produktions- och reservkraftsanläggningar, samt från våra fordon.
  • Scope 2 är indirekta utsläpp från el och värme som används i våra anläggningar och kontor, samt förluster i våra elnät.
  • Scope 3 utgörs av övriga indirekta utsläpp. Kraftringen redovisar här utsläpp från bränsletransporter och tjänsteresor.