Så fungerar solceller och solel

Funderar du på att skaffa solceller? Då har du säkert många frågor och funderingar. Våra solcellsexperter besvarar några av de vanligaste frågorna.

1. Generellt om solceller

Vad är solceller gjorda av?

Kiselbaserade solceller är den vanligaste varianten följt av glas och aluminium.

Vilka garantier har solcellerna om jag har köpt anläggningen via Kraftringen?

  • Produktgaranti 12 år
  • Effektgaranti 25 år
  • På växelriktaren 12 år
  • Effektoptimerare 25 år
  • Installationen 10 år

Vad är en växelriktare?

Växelriktaren är den del i solcellsanläggningen som omvandlar likström till växelström. Den ser också till att den el som produceras i första hand går in i fastigheten och eventuell överskottsel matas ut på elnätet. En växelriktare behöver en LAN-kabel eller ett starkt wifi och ska helst stå så nära huvudcentralen som möjligt.

Har man ett batteri så ser växelriktaren till att detta också laddas innan eventuell överskottsel matas ut på elnätet. Växelriktaren installeras oftast vid skåpet för inkommande el eller till fastighetens elcentral/undercentral.

Vad finns det för krav på växelriktaren?

När solcellsanläggningar i Sverige ska installeras krävs att växelriktaren uppfyller ställda krav enligt EU-förordning 2016/631 (RfG) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2018:2. Vilka växelriktare som uppfyller kraven presenteras på Rikta Rätt listan: Rikta Rätt – växelriktare för solceller - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

Vad är en optimerare?

Optimerare är elektroniska komponenter som sätts direkt på en solpanel för att maximera dess elproduktion. Optimeraren gör så att du kan följa hur mycket el varje panel producerar. Den gör även att inte andra solpaneler inte berörs om en modul får en minskad effekt på grund av till exempel skugga.

Behöver jag rengöra mina solceller?

Anläggningen är i stort underhållsfri, regnvattnet gör rent panelerna från pollen och damm m.m. Vi rekommenderar inte att spola vatten på panelerna då det finns risk för kalkavlagringar samt att glaset på panelerna kan spricka. Vi avråder från att gå på panelerna då det lätt kan resultera i så kallade mikrosprickor och trasiga paneler samt att det även innebär stor halkrisk. Rekommendationen är därför att den personen som utför eventuellt underhåll av anläggningen går på taket och inte på panelerna.

Kräver min solcellsanläggning någon service eller underhåll?

Underhåll av anläggningen kräver inga större insatser. Leverantören av solceller har oftast en funktionsgaranti som standard. Att hålla koll på anläggningen och identifiera eventuella fel är dock ett ansvar du som kund har. Det bästa sättet att säkerställa anläggningens funktion är att undersöka att den producerar på daglig basis. Produktionen kan dock ibland visa noll, exempelvis när vädret är mulet eller om det ligger snö på panelerna. Det är även en fördel att se över vegetationen i närheten av anläggningen så att den inte skuggas i onödan.

Hur ansöker jag om bygglov?

Den frågeställningen behöver du kolla upp med kommunen du bor i. Om du bor i ett kulturminnesmärkt område eller hus, eller om du placerar solcellsanläggningen på ett platt tak i en ram som inte ligger tätt intill taket, behöver du ansöka om bygglov.

2. Solceller priser & lönsamhet

När blir solceller billigare?

Priset på solceller har sjunkit mycket om man tittar ca 10 år tillbaka men prisutvecklingen har avtagit de senaste åren. Från och med den 1 januari 2021 finns det dessutom ett nytt grönt avdrag som sedan 1 januari 2023 ger 20% skattereduktion vid installation av grön teknik för privatpersoner. Läs mer om det gröna avdraget här.

Är solceller verkligen en ekonomiskt lönsam investering?

Ja, i de allra flesta fall. Anläggningen kommer att producera el från första stund den kopplas in. Det betyder att behovet att köpa in el från din elleverantör sjunker, och att du vissa dagar kanske klarar dig helt på din egenproducerade el. Ofta producerar du till och med mer el än vad du själv kan använda och denna överskottsproduktion går att sälja till elbolagen, vilket i sin tur kan ge en regelbunden inkomst.

Inte att förglömma så kommer din fastighet förmodligen blir mer attraktiv på marknaden om du skulle välja att sälja i framtiden eftersom driftskostnaderna för bostaden sjunker med egenproducerad el. Här kan du läsa mer om lönsamheten på solceller.

Vad kostar solceller till mitt tak?

Det beror självklart på en mängd faktorer. Hos vår partners solcellskalkylator får du en ungefärlig prisuppgift på bara några minuter.

Solceller priser: Vad kostar solceller per m²?

Rent generellt kan man säga att priset per m² blir mindre ju större anläggning man köper. Solceller och priser är annars ett intressant tema och många väljer att begära in offerter från ett antal olika leverantörer för att på så sätt kunna jämföra priser på solcellerna. Det är då viktigt att se till att man inte jämför äpplen och päron. Undersök noga vad det är du får för pengarna. En del solceller kan verka billigare vid ett första ögonkast.

En viktig fråga att ställa är till exempel om solpanelerna är utrustade med optimerare som gör att de producerar solel effektivt också när delar av anläggningen skuggas. Solcellernas pris, och därmed offerten, påverkas som allting annat av kvaliteten och servicen på det som offereras.

Vad kostar det att installera solceller på en vanlig villa?

Prisexempel, solceller på villa med takpannor eller plåttak:

• Antal paneler: 23
• Typ av paneler: Design
• Installerad effekt: 9,2 kWp
• Avdrag för grön teknik: 31 111 kronor

Pris: 182 709 kronor efter grönt ROT-avdrag (2022 års nivå)

Prisspann beroende på dina individuella förutsättningar: 170 000 – 200 000 kronor.

Om du har ett tak med papp som täckmaterial är det en hel del extrajobb för installatörerna. Enligt samma förutsättningar som ovan kan du då räkna med en kostnad på uppåt 240 000 kronor.

Bidrag solceller: Finns det statliga solcellsstödet kvar och hur fungerar det?

Den 25 november 2020 beslutade riksdagen att de tidigare stöden till privatpersoner för solcellssystem och lagring av egenproducerad elenergi skulle ersättas av en skattereduktion för installation av grön teknik. Avdraget fungerar på liknande sätt som rot och rut, vilket innebär att köparen får avdraget direkt på fakturan.

Skattereduktionen från 1 januari 2023 gäller med 20 % för debiterade kostnader för arbete och material för installation av solceller samt 50 % för installation av lagring av egenproducerad elenergi. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

3. Installation & leverantörer

Hur går det till rent praktiskt från offert till installation?

Först av allt behöver du en offert. Dubbelkolla alltid vad som ingår i offerten så att allt är inkluderat och att du inte får några extrakostnader i efterhand. Du vill ha svart på vitt vad som ingår. Många väljer att ta in offerter från flera olika leverantörer. När du väl har bestämt dig och sagt ja till en offert är det dags att få panelerna på plats. Själva monteringen tar cirka 2-4 dagar för en normalstor villa.

Därefter behöver din nätägare uppgradera eller byta ut din elmätare, så att den ska kunna mäta både elen du säljer och elen du köper. Detta steg ansvarar nätägaren för och din installatör kan inte påverka när det sker. När bytet är gjort får du ett anläggnings-ID och kan påbörja din produktion. För att sälja el till nätet behöver du elavtal med produktionsavtal.

Installera solceller - vad får man göra själv?

Det är bara den som är registrerad som installatör hos elsäkerhetsverket som får installera solceller.

Det finns många leverantörer på marknaden. Hur vet jag vilka solcellspaneler som håller måttet?

Att köpa solceller är en investering med en lång tidshorisont. Då gäller det att välja kvalitet och vi rekommenderar att du noga kollar upp vilka solceller leverantören erbjuder innan du bestämmer dig. Det finns stora kvalitetsskillnader. Tänk också på att välja en solid leverantör som du vet kommer att finnas kvar om några år. Livslängden för solpaneler är runt 30 år och skulle något hända om ett antal år vill du kunna reklamera utan problem. Vi på Kraftringen ställer stora krav på våra leverantörer och partners.

Vad krävs för att man ska kunna installera solceller?

Det går att montera solceller på de flesta takbeläggningar förutom Eternit eller direkt på marken.

  • Huset behöver vara anslutet till elnätet och ha en elcentral
  • Minsta huvudsäkring för att ha en anläggning är 16 A
  • Taket behöver till största del vara fri från skugga

Kan jag som kund snabba på processen?

Nej, ärenden gällande solcellsanslutningar hanteras i turordning och kommunikation görs mellan anslutningsingenjörerna på Kraftringen och din installatör.

Vad begränsar vilken effekt på anläggningen som jag som kund kan installera?

Denna förfrågan besvaras genom din föranmälan, där anslutningsingenjörerna kontrollerar din anslutningspunkt, befintlig säkringsstorlek samt inkommande service till din fastighet.

Vad behövs för att kunna göra en utökning av befintlig solcellsanläggning?

Om du som kund vill utöka din anläggning som eventuellt även kommer kräva en uppsäkring, så krävs det att en ny föranmälan inkommer av din installatör.

Vad är ett installationsmedgivande?

Det är information om att arbetet får lov att påbörjas och innehåller information om Kraftringens krav på anläggningar som ska anslutas till elnätet.

4. Elmätare

Behöver elmätaren på min anläggning bytas?

För att kunna sälja den el som matas ut på elnätet behöver du ha en timmätare som mäter både den el som matas ut och den el som matas in på elnätet. Vissa äldre mätare klarar inte av att skilja på in- och utmatningen utan mäter allt, även din produktion som förbrukning. Därför ska du inte sätta igång din anläggning förrän elmätaren är bytt.

Mätarbytet görs kostnadsfritt av ditt elnätsbolag efter att din solcellsanläggning är färdiginstallerad. Om mätaren på din anläggning redan är bytt och har märkena Sagemcom eller Iskrameco behöver mätaren inte bytas.

Hur lång tid tar det innan elmätaren på min anläggning byts?

Efter att färdiganmälan godkänts så byts eller kontrolleras elmätaren inom 4-6 veckor.

5. Solcellsanläggning – koppla solceller till elnätet

När kan jag börja använda min anläggning?

När anläggningen har en godkänd anslutning till elnätet och din fastighet har en elmätare som mäter både in- och utgående ström kan anläggningen driftsättas. Anläggningen får ej tas i drift innan den har kontrollerats och godkänts av Kraftringen Nät.

Vem ansvarar för driftsättningen av en produktionsanläggning?

Kraftringen Näts ansvar slutar efter elmätaren, så själva driftsättningen av produktionsanläggningen ansvarar elinstallatören och kunden för.

Utför Kraftringen besiktning på min solcellsanläggning?

Kraftringen Nät utför ej en besiktning av själva solcellsanläggningen utan enbart anslutningspunkten till elnätet. Ansvaret för att besiktiga solcellsanläggningen ligger på elinstallatören och kunden.

Hur kan jag på mätaren utläsa min överskottsproduktion?

Här finns länkar till manualer för just den elmätaren som du har på din anläggning. Läs mer om elmätarbyte!

Vad händer med min anläggning när det blir strömavbrott?

Av säkerhetsskäl slutar anläggningen att fungera och producera el så länge det är strömavbrott.

6. Solcellsbatteri – lagra solenergi

Går det att lagra solel?

Det går utmärkt, men i så fall behöver du ett solcellsbatteri. Solen lyser som bekant inte dygnet runt, vilket innebär att elproduktionen varierar under dagens 24 timmar. Under natten när det är mörkt ute sjunker produktionen till noll. Att då lagra el i ett solcellsbatteri och använda den under dygnets mörka timmar är ännu ett steg mot att bli självförsörjande. Här kan du läsa mer om våra lagringsbatterier.

Hur gör jag om jag INTE vill köpa ett solcellsbatteri? Jag behöver ju ändå el på natten.

Lösningen är enkel. När din egenproducerade el inte räcker till kompletterar du med el som du köper från ditt elbolag. Med solceller på taket behöver du aldrig riskera att bli utan elförsörjning.

Vad kostar ett solcellsbatteri?

Kostnaden för att installera ett solcellsbatteri varierar beroende på batteriets storlek och tillverkare. Som tumregel kostar ett solbatteri mellan 40 000 och 100 000 kronor med en heminstallation. Begär en offert här.

7. Sälja solel

Vad händer om jag inte använder all el som produceras när solen skiner?

Ofta händer det att du producerar mer el än vad du själv behöver i den stunden. Din solcellsanläggning är kopplat till elnätet via husets elsystem. Det innebär att den el du inte själv använder automatiskt matas ut på elnätet. Om du inte har ett solcellsbatteri kan du välja att sälja överskottet genom att teckna ett elhandelsavtal med oss. Vanligast är att du har både förbruknings- och produktions elhandelsavtal med samma bolag. Här kan du läsa mer om hur det fungerar om du vill sälja solel till oss.

Hur kan jag få skattereduktionen för överskottselen som jag säljer?

Du som har en solcellsanläggning med en huvudsäkring på högst 100A har rätt till skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel som anläggningen matar ut på nätet. Du kan inte få skattereduktion för fler kilowattimmar än vad du själv köper och du kan få reduktion för max 30 000 kWh per år.

Hur vet jag hur mycket el jag säljer?

Din totala produktion på din anläggning följer du via en app som är kopplad till din växelriktare eller på Mitt Kraftringen.

Hur kan jag på mätaren utläsa min överskottsproduktion?

Här finns länkar till manualer för just den elmätaren som du har på din anläggning. Läs mer om elmätarbyte!

8. Leasa solceller

Vad händer vid flytt?

Den nya husägaren tar över leasingavtalet, så länge den blir godkänd av Svea Solars kreditkontroll. De år som är kvar på avtalskontraktet löper det på med samma fasta månadskostnad. Det är samma sak som att överta ett elavtal eller en larmtjänst från en tidigare husägare.

Du kan även köpa loss dina solpaneler vid försäljningen och lägga in kostnaden i slutpriset. Med sänkningen av driftkostnader tack vare solpaneler finns det stora chanser till att köpare betalar mer för huset.
Om den nya ägaren inte vill ha anläggningen och du inte köpt ut solpanelerna måste kontraktet sägas upp innan husets nya ägare flyttar in. En uppsägningsavgift tillkommer inför nedmonteringen, vilket även framgår i hyresavtalet.

Är det samma månadskostnad under hela hyresperioden?

Månadsbeloppet justeras årsvis efter Konsumentprisindex (KPI), som bestäms av Statistiska Centralbyrån.
Kostnaden för din leasing blir alltså densamma (enligt KPI), även om summan ändras.

Är det någon bindningstid?

Leasingavtalet sträcker sig över 20 år och då ingår serviceunderhåll under hela den perioden. Du kan säga upp avtalet när du vill, med en uppsägningstid påsex månader. En uppsägningsavgift tillkommer i det fallet.

Går det att uppgradera panelerna?

Ja, du kan uppgradera avtalet för dina solpaneler under leasingperioden. Då får du även räkna med en höjning på månadsavgiften. Teknikutvecklingen när det kommer till solpaneler går snabbt framåt så räkna med att dina paneler kommer ge dig förnybar el under hela hyrperioden.

Vad händer när avtalet går ut?

Om du vill fortsätta att hämta elenergi från solen den dag då leasingavtalet tar slut, kan du välja att förlänga eller köpa ut solpanelerna till ett pris du kommer överens om med Svea Solar. Den dag då avtalet går ut vill du förhoppningsvis fortsätta att skörda energi direkt från solen. Då kan du välja att förlänga avtalet till en ny månadskostnad eller köpa ut dina solpaneler till ett överenskommet pris. Svea Solar hjälper dig att montera ner och forsla bort dina solpaneler om du skulle välja att inte förlänga eller köpa ut dem.

Har solcellerna någon garanti?

För att det ska vara så problemfritt och smidigt för dig som kund när du hyr solceller från Svea Solar genom oss, får du som standard 20 års produkt- och funktionsgaranti.

Om någonting i din anläggning skulle gå sönder under avtalstiden, ser Svea Solar till att de delarna byts ut, till exempel din växelriktare, utan extra kostnad (förutsatt att produkterna använts på ett normalt vis).
Enligt svensk byggnadsstandard gäller fem års garanti på installationsarbetet.

Kan jag få ROT-avdrag på installationen?

Du kan utnyttja ROT-avdrag under avtalets första två år, vilket är ca 25 % rabatt på månadsavgiften. En ROT-ansökan genomförs på dig varje månad och du blir meddelad om det från Skatteverket. Vid uppnådd maxgräns för ROT-avdrag – som just nu är 50 000 kr/år – blir du återbetalningsskyldig till Svea Solar.

Hur påverkas avtalstiden om jag renoverar?

Du behöver kontakta Svea Solar om du planerar en ombyggnation som kommer att påverka solcellsanläggningen, exempelvis en takomläggning eller eldragning som kan göra en inverkan på växelriktaren. Då går de genom eventuella förändringar som behövs göras.

Förflyttningar av växelriktaren eller solcellerna vid en renovering måste alltid göras av Svea Solar. Detta för en felfri garanti av anläggningen.

Vad för typ av försäkring behöver jag?

Din hemförsäkring täcker i de flesta fall oförutsedda skador eller förluster på anläggningen. En separat egendomsförsäkring ingår i din månadshyra för leasingen, vilket är ett skyddsnät om hemförsäkringen inte täcker alla skador eller förluster av din solcellsanläggning. Det är alltså extra viktigt att du har en bra hemförsäkring på ditt hem.

Finns det någon uppsägningsavgift?

Uppsägningsavgiften är 70 % av systemets bokförda värde medan kostnaden för att montera ner panelerna görs till marknadspris.

Vad betyder ”bokfört värde”?

Uppsägningsavgiften styrs av ditt bokförda värde, som sedan bestämmer vad det kostar att köpa ut ditt system om du skulle vilja avsluta leasingen. Det bokförda värdet minskar i belopp månad för månad, och efter 20 år är det 0 kr.

Hur betalas leasingavgiften?

Genom en månadsfaktura via e-post varav den första fakturan landar i inkorgen månaden efter genomförd installation.

Finns det någon garanti för att min solcellsanläggning blir lönsam?

Det beror på många olika faktorer såsom elpriset, vilket elavtal du har, förbrukning och antal soltimmar per år. Det är därför svårt att förutspå lönsamheten. Svea Solar uppdaterar sina kalkyler löpande baserat på de prognoser och marknadstrender som finns just nu.

9. Föranmälan & färdiganmälan

Vad är en föranmälan?

Innan ett arbete ska utföras i Kraftringens Nät måste en behörig elinstallatör skicka in en föranmälan i god tid. Därefter får elinstallatören ett installationsmedgivande med information om vilka standarder som gäller för det specifika arbetet. Läs mer om föranmälan!

Vem gör en föranmälan på en solcellsanläggning?

Du som kund kontaktar en behörig installatör som gör en föranmälan till Kraftringen Nät. Har du köpt en helhetslösning av en leverantör så är det leverantörens elektriker som gör föranmälan. Anslut din fastighet eller produktionsanläggning till vårt elnät!

Hur lång tid tar det innan föranmälan är godkänd?

En föranmälan hanteras och godkänns för närvarande 1-3 månader efter det att anmälan inkommit till oss.

Kan jag som kund själv skicka in en föranmälan på min anläggning?

Nej, detta kan bara en behörig installatör göra.

Vad är en färdiganmälan?

Elinstallatören ska skicka in en färdiganmälan efter att ha utfört arbetet enligt installationsmedgivandet.

10. Nätberäkning och nätförstärkning

Vad är en nätberäkning?

Det innebär att nätägaren kontrollerar att elnätet klarar av att ansluta solcellsanläggningen till elnätet.

Vad är en nätförstärkning?

Om en nätförstärkning krävs så behövs oftast inkommande kabel bytas ut men det kan även krävas mer arbete längre ut i elnätet.

Behöver jag som kund betala för en nätförstärkning?

Nej, så länge mätarsäkringen inte överstiger 63A behövs inte det.

Är du också nyfiken på solceller? Gå till vår solcellskalkylator och räkna på potentialen på ditt tak!

Solcellskalkylator

(Du kommer att skickas vidare till vår partner Svea solars solcellskalkylator)

Information från Kraftringen Energi AB

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon