Anslut din fastighet eller produktionsanläggning till elnätet

Om du vill ansluta en fastighet eller produktionsanläggning till vårt elnät kontaktar du en behörig elinstallatör. Installatören skickar sedan in en förfrågan till oss och vi lämnar då en prisuppgift på vad anslutningen kommer att kosta. Sedan sköter vi och installatören resten.

Finns det redan el framdragen till din tomt eller fastighet tar anslutningen ungefär 2-3 månader från att vi hanterat föranmälan från din elinstallatör.

Behöver vi däremot göra arbeten utanför din tomt för att dra fram el tar det lite längre tid – allt från 4 månader upp till 1,5 år från att vi hanterat föranmälan. Just nu har vi väldigt långa leveranstider på material, det kan vara upp till 18 månaders leveranstid på en transformator. Det beror även på att det då kan behövas tillstånd från markägare, kommun och/eller myndigheter. Även årstiden kan påverka arbetet, då exempelvis tjäle gör att det inte går att gräva.

Förändringar i befintlig anslutning som ändring av huvudsäkring, flytt av mätarskåp, återinkoppling eller bortkoppling tar ungefär 2-3 månader från att vi hanterat föranmälan från din elinstallatör. En tillfällig elanslutning vid exempelvis nybygge eller event tar ungefär 1 månad.

Anslutningsavgifter

När du vill nyansluta dig till elnätet debiteras en engångsavgift som täcker kostnaderna för anslutningen. Hur stor engångsavgiften blir beror på vilken storlek på huvudsäkring du behöver samt avståndet till befintligt elnät. För de flesta bostäder räcker en huvudsäkring på 16-25 A.

Anslutningsavgifter fr.om 2023-04-01 inkl. moms  

Säkring

Zon 1

0-200 m

Zon 2

200-600 m

Zon 3

600-1 200 m

Zon 4

1 200-1 800 m

16-25 A 44 375 kr 44 375 kr + 381 kr/m 196 875 kr + 909 kr/m 742 125 kr + 526 kr/m
35-63 A 58 125 kr 58 125 kr + 435 kr/m Offert Offert
80-125 A 86 250 kr Offert Offert Offert
160 A 108 125 kr Offert  Offert  Offert
200 A 123 125 kr Offert  Offert  Offert
Över 200 A Offert Offert Offert Offert

Samtliga avgifter är inklusive moms.

Ändring av huvudsäkring

Behöver du ändra din befintliga huvudsäkring? Då kontaktar du en behörig elinstallatör. Vid höjning av säkring beräknas anslutningsavgiften i de allra flesta fall genom mellanskillnaden mellan den nya och den gamla säkringsstorleken. Vid sänkning av huvudsäkring betalas ingen avgift till oss, utan du betalar endast arbetskostnaden för installatören. Höjningar och sänkningar av huvudsäkring ska alltid göras av en behörig installatör som först har fått installationsmedgivande från oss. Det är viktigt att din installatör skickar en så kallad färdiganmälan till oss när ändringen är gjord. Ändringen av ditt elnätsabonnemang görs tidigast från det datum vi fått in färdiganmälan.

Ändring från 1-fas till 3-fas

Vid ändring från 1-fas till 3-fas betalas en avgift som motsvarar våra faktiska kostnader. Kontakta en behörig elinstallatör för mer information.

Återinkoppling av frånkopplad anslutning

Om du vill återinkoppla en frånkopplad elanslutning kontaktar du en elinstallatör som i sin tur inkommer med en föranmälan till oss. Har din anslutning varit frånkopplad mindre än 20 år utgår ingen ny anslutningsavgift. En avgift på 2 500 kronor inklusive moms tas däremot ut för kontroll av kabel, mätaruppsättning etc. Detta gäller under förutsättning att serviskabeln (ledningen som går fram till fastigheten) finns kvar. Har din anslutning varit frånkopplad mer än 20 år eller om serviskabeln är borttagen utgår ny anslutningsavgift.

Bortkoppling av anslutning

Vid bortkoppling av anslutning fyller du i blanketten ”Bortkoppling av elanslutning” och skickar in till oss. Blanketten hittar du längst ner på denna sida. Vi tar då ner elmätaren och elen stängs av. Nedtagningen av mätaren kostar inget. Säsongsmässiga till- och frånkopplingar av anslutningar (exempelvis i sommarstugor) är inte tillåtna.

Tillfällig elanslutning

Håller du på att bygga ett hus? Då kan du vara i behov av en tillfällig anslutning som kan användas fram till dess att husets ordinarie anslutning är färdig att kopplas in. För en in- och urkoppling under ordinarie arbetstid debiteras en avgift på 6 250 kronor inklusive moms (upp till 80A). Sker kopplingen utanför ordinarie arbetstid är avgiften 1,5 x denna avgift. Kan inkoppling inte ske på grund av otillfredsställande central eller andra brister utgår extra avgift om en halv avgift enligt ovan för varje besök.

Anslutning av produktionsanläggning

Ska du koppla in en solcellsanläggning eller annan småskalig produktionsanläggning till elnätet? Då kontaktar du en behörig elinstallatör som installerar din anläggning, sköter kontakten med oss och skickar in föranmälan så att du kan börja producera din egen el. Tillsammans med din elinstallatör fyller du även i blanketten för anslutning av produktionsanläggning som du hittar längst ner på den här sidan. Blanketten skickar elinstallatören in tillsammans med föranmälan.

Tillämpningsbestämmelser

Anslutningsavgift utgår för varje servis och bestäms för säkringskunder av servissäkringens storlek och avstånd till nätstationen. Varje juridisk fastighet skall ha var sin servis. Anslutningsavgift utgår vid nyanslutning samt vid ändring till större servissäkring. I anslutningsavgiften ingår kabel fram till leveranspunkten.

Det åligger kunden att ordna, bekosta och förlägga rör samt utföra håltagning för serviskabeln. Kraftringen anger förläggningssätt och sträckning.

Vid flyttning av serviskabel skall kunden betala Kraftringens kostnader för material och utfört arbete. Erlagd anslutningsavgift återbetalas inte.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon