FN:s Global Compact och de 10 principerna

I april 2015 tog vi steget att ansluta oss till FN:s Global Compact. Det innebär att vi har förbundit oss att efterleva tio principer kopplat till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption, samt att årligen rapportera vår utveckling inom områdena till FN i en så kallad Communication on Progress.

Global Compact Logotype

Att underteckna Global Compact var ett naturligt steg för oss att ta, eftersom vi redan integrerat dess tio principer i vårt hållbarhetsarbete och i våra uppförandekoder för medarbetare, leverantörer och samarbetspartners.

FN:s Global Compact är en frivillig sammanslutning som uppmanar företag och organisationer världen över att ta sitt ansvar genom att följa de tio principerna.

Idag är fler än 9 000 företag och organisationer i över 163 länder anslutna.


FN:s Global Compacts tio principer

Mänskliga rättigheter

Princip 1
Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och

Princip 2
Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

Princip 3
Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effective") erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;

Princip 4
Avskaffande av alla former av tvångsarbete;

Princip 5
Faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och

Princip 6
Avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö

Princip 7
Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;

Princip 8
Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och

Princip 9
Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

Princip 10
Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon