Så arbetar Kraftringen med solcellsparker

Under hösten 2022 invigdes Kraftringens första markbaserade solcellspark i Forsby, strax söder om Klippan. Solparken förärades nyligen Solenergipriset och blev utsedd till Årets solpark 2023.

Foto som föreställer solpark på betesmark, av American Public Power Association.

Läs mer om solparken i Forsby här

Sveriges elanvändning förväntas fördubblas till 2045 och redan idag är behovet av mer elproduktion i södra Sverige redan högt. Energislag står inte emot varandra, utan satsningar behövs inom alla områden där vi kan tillföra mer el till energisystemet. 

Kraftringen har länge arbetat med anläggande av solcellsanläggningar på tak, vilket vi kommer fortsätta med. Men ett betydande tillskott av förnybar elproduktion kan också komma från markbaserade solcellsanläggningar, så kallade solparker. Det kommer i sin tur komplettera produktion från kraftvärmeverk och vindkraftverk som producerar mindre el under sommarhalvåret. 

Kraftringen-koncernen har flera roller för att öka elproduktion från solparker, som vi arbetar med parallellt:

  • Projektutvecklare: Kraftringen Energi ökar produktionen av solel i södra Sverige genom att utveckla solparksprojekt för andra slutägare. Vi hittar bra lokaliseringar utifrån klok markanvändning och bra förutsättningar att nätansluta och uppföra solparker. Fokus ligger i våra ägarkommuner (Lund, Eslöv, Hörby och Lomma) och elnätsområden.

  • Nätägare: Kraftringen Nät och Skånska Energi Nät ansvarar för att ansluta produktionsanläggningar till elnätet. Vid intresse för att ansluta en solpark kan anlutningsindikationer ges och därefter nätutredningar genomföras. 

  • Elhandlare: Kraftringen Energi köper solel från solparker som ägs av andra aktörer och säljer vidare till sina elhandelskunder. 

  • Balansansvarig: Kraftringens delägda dotterbolag Modity Energy Trading hanterar prognoser och balansansvar för produktionsanläggningar mot Svenska Kraftnät. 

  • Kunskapsspridare: Genom att dela med oss av vår kunskap kan andra aktörer lättare komma framåt i sina egna solparksambitioner.

Stor satsning på nytt kraftvärmeverk år 2028

Inom Kraftringen satsar vi stort på ökad elproduktion från biobränsle och planerar att driftsätta ett nytt kraftvärmeverk i Örtofta år 2028. En investering på ca 3 miljarder kronor som även kommer producera fjärrvärme. 

Markanvändningen är en viktig fråga för oss och lokalisering av solparker ska väljas så att man använder marken på ett smart sätt. Att kombinera betesmark för får med en solcellspark går alldeles utmärkt. Solparker kan också bidra till en ökad biologisk mångfald genom att man skapar födo- och boplatser för smådjur och insekter. Genom att underlätta för viktiga pollinatörer såsom vilda bin, fjärilar och blomflugor, gynnas skördarna på omkringliggande marker.

Läs mer om våra pågående solparksprojekt här. 

Om du har frågor kring solparker, kontakta oss gärna!

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon