Kraftringen planerar miljardinvestering i förnybar kraftvärmeproduktion - kommer säkra och öka tillgången på skånsk energi

Kraftringens styrelse har tagit ett inriktningsbeslut om att investera i en ny produktionsanläggning för kraftvärme. Anläggningen ska ersätta äldre värmeproduktionsanläggningar och, utöver värme, även tillföra regionen upp till 45 MW eleffekt. Nästa steg är att utreda frågan och förbereda investeringsbeslut och tillståndsprövning med sikte på att verket ska stå klart senast 2028.

Inriktningsbeslutet handlar om att Kraftringens ledning får i uppdrag att planera en investering på ca 2-2,5 miljarder kronor i ett nytt kraftvärmeverk på den befintliga anläggningen i Örtofta. Det nya verket kommer innebära ungefär en fördubbling av produktionskapaciteten vid anläggningen. Efter investeringen kommer Kraftringen kunna tillföra en maxeffekt i nätet på ca 40-45 MW till nya elkonsumenter, vilket i stort sett motsvarar dagens effektbehov i Lomma och Hörby kommun en kall vinterdag.  Investeringsbeslut av Kraftringens ägarkommuner beräknas kunna tas 2024 och då kan verket vara klart 2028.

”Motiven till beslutet är dels behovet att ersätta äldre produktion, dels viljan att tillföra ny nödvändig planerbar och flexibel produktionskapacitet. Det handlar ytterst om att Kraftringen bidrar till ett mer robust och hållbart energisystem i Skåne”, säger Karl Branzén, styrelseordförande för Kraftringen.

”Örtoftaverket är idag en av de viktigaste produktionsanläggningarna i södra Sverige. Anläggningen är även den främsta anledningen till att Kraftringen har minskat sina klimatutsläpp med 94 %. Nu är det dags att ta nästa steg på denna resa och investera i ytterligare kraftvärmeproduktion” , säger Lena Emilsson andre vice styrelseordförande för Kraftringen

Energiutmaningen kräver stora investeringar – fjärrvärmen spelar en viktig roll

Fjärrvärmen spelar en viktig roll i energisystemet och avlastar elnätet så att elen kan användas där den gör mest nytta: inte till uppvärmning utan för att driva elektrifieringen, till exempel för utvecklingen av hållbara transporter. Fjärrvärmesystemet möjliggör också återbruk av värme från industrier och andra anläggningar som ett led i en cirkulär användning av energi. I dag sker det till exempel genom att Kraftringen tar tillvara återvunnen värme från exempelvis forskningsanläggningen MAX IV i Lund och på sikt även från ESS.

Med en utbyggnad av vår kraftvärme får vi en planerbar källa till både värme- och elenergi, något som är viktigt inte minst i vår region, där icke planerbar energi i form av sol och vind på så sätt får ett stabilt förnybart komplement. Kraftringens vision är Energi för framtida generationer, och med den här satsningen vill vi visa att vi lever som vi lär”, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef för Kraftringen.

”Med de positiva erfarenheterna från Örtoftaverket är det nu dags för oss att ta nästa steg och bygga ut anläggningen. På det här sättet kan vi ta hand om en del av samhällets restflöden och bidra till klimatomställningen. Den nya anläggningen ger oss en framtidssäkrad produktion och öppnar möjligheter för flera nya lösningar för ytterligare minskad miljöpåverkan. Exempelvis tittar vi på spännande nya tekniker som egen tillverkning av pyrolysolja och koldioxidinfångning”, avslutar Fredrik Fackler, affärsområdeschef värme & kyla på Kraftringen.

Här kan ni följa morgonens pressträff i efterhand: 

”Med en utbyggnad av vår kraftvärme får vi en planerbar källa till både värme- och elenergi, något som är viktigt inte minst i vår region, där icke planerbar energi i form av sol och vind på så sätt får ett stabilt förnybart komplement. Kraftringens vision är Energi för framtida generationer, och med den här satsningen vill vi visa att vi lever som vi lär”, säger Sezgin Kadir.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon