Anno 1991 – 2002

1991 Efter beslut 1989 och första spadtaget 1990 står i slutet på 1991 det nya gasturbinkraftvärmeverket färdigt på Gunnesbo i Lund. Med detta kan vi producera både värme och el med låga utsläppsvärden med dåtidens mått mätt.

1993Lunds Energiverk övergår till bolagsform och får namnet Lunds Energi AB. Lundaprofilen Jan-Öjvind Swahn blir ett av företagets ansikten med reklamfilmen du kan se längst ner på denna sida.

1995 För att möta den kommande avregleringen bildar kommunerna Skövde, Skara och Tidaholm ett gemensamt elhandelsbolag som döps till Billinge Energi AB. På samma sätt bildar Ulricehamns Energi, Sandhult-Sandareds Elektriska förening och Östra Kinds elkraft det gemensamma handelsbolaget 7H Kraft.

1996 Elmarknaden avregleras. Clara gör Anna och Bella sällskap vid den plats där alla tre står än i dag, som landmärken i västra Lund. Clara är en större turbin med 500 kW installerad effekt. Fjärrkylan gör sitt intåg i Lund och levererar under sitt första år 0,5 GWh kylenergi.

1998 Efter intensivt arbete under 1997 blir Lunds Energi ett av de första energibolag i Sverige som blir miljöcertifierade enligt ISO 14001.

1999 Uttagsrätter i de två norska vattenkraftverken Kobbelv och Svartisen införskaffas med ett 55-årigt avtal. Lunds Energi förvärvar Lomma Energi och fjärrvärmenäten i Lund och Lomma byggs ihop, vilket innebär att kraftvärmeverket Återbruket i Lomma börjar leverera till båda kommunerna och därmed utnyttjas bättre. Den stora kylackumulatorn vid Lunds sjukhus kunde byggas och tas i bruk. Samtliga aktier i Sydkraft och Sydgas avyttras. Idogt arbete gör att inga system påverkas av ”millenniebuggen” vid nyårsafton mot år 2000. Delägda dotterbolaget Elbolaget i Norden AB köper samtliga aktier i Nynäshamn Energi AB. Lunds Energi köper 40 % av aktierna i 7H Kraft.

2000 Lunds Energi säljer, efter två år, sin andel i Billeberga Kraft & Energi och blir helägare av Elbolaget i Norden AB. Gasmarknadens avreglering inleds. Fjärrvärmen levererar 732 GWh värmeenergi, fjärrkylan 24 GWh och gasnätet transporterade 208 GWh till våra kunder.

2001 Frostår gör att fjärrvärmen får ett rekordår med 923 GWh levererad energi. Även elnätet expanderar ovanligt mycket. Totalt mellan elnäten hos Lunds Energi och Nynäshamn Energi byggs det tolv nya nätstationer, mer än dubbelt så mycket som ett normalår. Fjärrkyleverksamheten har nu växt till 36 GWh levererad energi under året och börjar gå med vinst. Lunds Energi utökar sitt ägande i 7H Kraft till majoritetsposten 60 %.

2002 Lunds Energi köper 60 % av KREAB Energi AB. Efter det lyckade projektet med geotermisk värme startar Lunds Energi, återigen i samarbete med Lunds Tekniska Högskola, arbetet med att borra efter 125 grader varmt vatten på 3 700 meters djup öster om Lund. Gasnätet byggs ut till Bjärred.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon