Anno 1863 – 1927

1863 Gasverket i Lund byggs.

1903 Efter att ha behandlats i Lunds drätselkammare startades förhandlingar mellan Lunds stad och ASEA med dotterbolaget SEV om att bolagen skulle få koncession att bygga ett elverk. Enligt förslaget skulle elverket bestyckas med två ångturbiner om 100 hästkrafter var. Dessa beräknades kunna driva de 2 500 ljuspunkter som skulle byggas.

1905 Ärendet tas på nytt upp i stadsfullmäktige. Vid denna tid fanns två anbud att ta beslut kring. Dels ett från SEV men även ett från Elektriska Aktiebolaget AEG. Drätselkammaren säger, bland annat, ”att staden icke bör motsätta sig de anspråk, som alltmera göra sig gällande att erhålla elektrisk belysning, detta enligt mångas uppfattning enda fullt tidsenliga belysningsmedel”. Anläggningen rekommenderas nu att dimensioneras för 7 500 lampor. 5 000 kronor avsätts för en fullständig utredning av systembeskrivningen. Den 24 november beslutar stadsfullmäktige att för 56 000 kronor köpa det som i dag är kvarteret Gråbröder på Winstrupsgatan.

1906 Lunds stadsfullmäktige beslutar, tillsammans med städerna Malmö, Helsingborg, Halmstad och Landskrona, att gemensamt teckna aktier för en majoritet av Sydsvenska Kraftaktiebolaget. Bolaget, senare kallat Sydkraft, skulle leverera elenergi producerad med vattenkraft i Lagan.

1907 Under maj och juni byggs det ledningsnät som krävs och 15 december tas Lunds stads elektricitetsverk i drift. Kostnaden för denna första etapp av bygget är 288 549 kronor och 65 öre. Lunds stad blir medlem i Svenska Elverksföreningen.

1908 Efter första året med eget elverk har Lund i slutet av 1908 406 elmätare bland de 19 600 medborgarna i staden. Den sammanlagda förbrukningen, inklusive gatubelysning, blev knappt 99 MWh.

Tidningsurklipp på elpriserna 1908

1909 Lunds stadsfullmäktige antar reglemente och taxa för kunder anslutna till elnätet (se bild). Privatkunder betalar 35 öre per kilowattimme för så kallad belysningsström. Inflationsjusterat till 2017 motsvarar det ett elpris på 17,60 per kWh. För storkunder erbjöds mängdrabatt där lägsta priset var 14 öre per kWh om man förbrukade 7 000 kWh eller mer per år.

1913 Ljungbyhed – Röstånga Andelselektricitetsverk, senare Rönneådalens elverk ekonomisk förening bildas.

Tidningsurklipp från 1913

1918 Brist på lysolja under krigsåren ledde till stor efterfrågan på elektricitet. Under vintrarna innebar det att elen måste ransoneras. Ett antal timmar per dag förbjöds användning av bland annat ”alla slags värme- och kokapparater, strykjärn eller pressjärn” och ”reklambelysning, samt för enbart dekorativa ändamål afsedd, eller eljest öfverflödig belysning”.

1923 Sydkraft kan äntligen bygga ut Skogabyfallet vilket gör att Lund kan öka sitt abonnemang och får en stabilare elförsörjning.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon