Anno 1977 - 1990

1977 En ny och förbättrad panna för sopförbränning tas i drift på anläggningen vid Lunds sjukhus.

1980 Värmeverket i Lund har nu en personal på 39 personer, levererar under året 735,53 GWh värmeenergi, har 709 kunder och ett ledningsnät med sammanlagd längd av 73,2 km.

1981 Nu börjar arbetet med alternativa energikällor för energiproduktion komma igång på allvar. Först ut är en elpanna på 35 MW för fjärrvärmeproduktion. Den värmer vatten så länge elleverantören, Sydkraft, bedömer att det finns tillräckligt stor tillgång på el.

1982 KREAB, Klippan Rönneådalen Energi AB bildas. Vid Källby avloppsreningsverk i Lund startas ett samarbete med VA-verket för att kunna utvinna värme ur spillavloppsvatten – en lösning som används än i dag. Regeringen fattar beslut om att Sverige ska bygga ett naturgasnät, där Lund tecknar sig för att ta emot och använda en viss volym i ett ytterligare steg att sänka miljöpåverkan och oljeberoende. Ett nytt namnbyte: Lunds Tekniska Verk blir Lunds Energiverk.

1984 Värmeverket i Klippan tas i drift.

1985 Lunds Energis unika geotermisystem tas i drift. 70 miljoner år gammalt vatten tas upp från ca 700 meters djup i västra delarna av Lund, värmeenergi utvinns i värmeverket på Gunnesbo innan vattnet pumpas tillbaka i återföringshål nedströms i akviferen. Under lång tid stod denna installation sedan för en fjärdedel av allt fjärrvärmebehov i Lund och bidrog framför allt till sänkta utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och koldioxid jämfört med tidigare uppvärmningsformer. Samma år börjar naturgas från det danska fältet Tyra levereras till Lund. Fjärrvärmenätet har nu växt till 95,29 km längd, 1063 kunder, 723,05 GWh levererad värme och en personalstyrka på 62 personer.

1986 Naturgasnätet expanderar och når Lunds förorter Södra Sandby och Dalby. Geotermianläggningen fullbordas med en andra värmepump och fem nya brunnar. Sammanlagd installerad effekt är nu 47 MW och systemet har en verkningsgrad på 3,2, det vill säga att för varje del tillförd el så får man ut 3,2 delar fjärrvärme.

1988 80 % av fastigheterna i Lund är nu anslutna till fjärrvärmenätet. Med stigande elpriser kompletteras en värmepanna för att även kunna använda naturgas som bränsle. Den blir med det unik då den samtidigt kan använda olja, kolslurry eller naturgas, enskilt eller i valfri kombination.

1990 De två vindkraftverken Anna och Bella uppförs vid Värpinge i Lund. Verken har en installerad effekt på 225 kW vardera. Fjärrvärmenätet är nu 110,4 km långt medan det för naturgas redan kommit upp i 84,1 km. 1806 fjärrvärmekunder samsas med 728 för naturgasen och den levererade energin är 643 respektive 269 GWh

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon