Timprisavtal TimAktiv - Är det något för mig?

Just nu är priserna på el på allas läppar. Det finns många faktorer som påverkar vad elen kostar för just dig. Vilket sorts elavtal du har är en av dessa. Men det är inte säkert att ett timprisavtal passar dig. Här har vi samlat de viktigaste frågorna om timprisavtal.

Till att börja med, varför ändrar elpriset sig hela tiden?
Enkelt uttryckt beror det på tillgång och efterfrågan. Om produktionen är hög och inte så många använder el, är priset lågt. Om produktionen är låg och många vill använda el, ja då stiger priset. Därför är det generellt lägre priser under timmarna på dygnet då få människor använder el.

Vad är då ett timprisavtal?
Vi börjar med motsatsen. Om du har fast pris på el betalar du samma pris per kWh du använder oavsett vad den kostar på elmarknaden. Då kan du bara styra kostnaden genom att sänka din förbrukning. Om du däremot har ett timprisavtal, som vårt TimAktiv, följer ditt elpris de rörliga elpriserna på den så kallade spotmarknaden. Och om du då kan styra din användning mot timmar när elen är billigare har du möjlighet att göra stora besparingar.

Passar timprisavtal mig?
Det beror faktiskt helt på. Vi brukar säga att det passar dig som kan styra när din elanvändning sker utan att det påverkar dig alltför mycket rent komfortmässigt. Det är bra för dig som har relativt hög förbrukning och som har möjlighet att flytta delar av din elkonsumtion i tiden. Kanske har du villa, värmepump eller elbil och kan styra när värmepumpen är igång och när elbilsbatteriet laddas? Om du regelbundet följer elpriserna och anpassar din användning kan det finnas pengar att spara.

Så det blir inte automatiskt billigare med TimAktiv?
Nej – inte automatiskt. För den som inte styr om användandet av sin hushållsel så finns risken att det faktiskt blir dyrare. Om du använder en större del av elen under de dyra timmarna blir kostnaden istället högre än om det haft ett annat elavtal. För att din elkostnad skall bli lägre när du har timprisavtal behöver du undvika att använda mycket el när den är som dyrast.

Hur vet jag när elen är billig?
Elpriserna rör som sagt på sig hela tiden. För att få ut mesta möjliga av ditt TimAktiv avtal bör du se till att du kan se hur elpriset varierar det kommande dygnet och att du kan få hjälp med att automatiskt styra t.ex. värmepumpen och elbilsladdningen för att utnyttja timmar med lägre elpris. För t.ex. styrning av värmepumpen rekommenderar vi att du skaffar Ngenic paketet som du kan läsa mer om här. Då får du tillgång till en app som ger dig full kontroll över såväl din förbrukning som hur priserna på elmarknaden rör sig. Via inställningar i appen kan du få automatisk styrning av värmepumpen mot de billigare timmarna för uppvärmningen av ditt hus och därmed sänka dina uppvärmningskostnader.

Jag har elbil. Är TimAktiv bra för mig?
Du som har laddbar bil och egen laddbox kan använda TimAktiv på bästa sätt via vårt samarbete med True Energy. Då skapar du en personlig laddningsplan i appen som gör att du laddar bilens batteri automatiskt när elen är som billigast. Du bestämmer när din bil ska vara färdigladdad så sköter appen resten. Läs mer om True Energy här

Jag vill byta till timprisavtalet TimAktiv, hur gör jag?
Att byta elhandelsavtal till TimAktiv gör du enkelt på vår hemsida.

För att det skall fungera med TimAktiv måste elmätaren vara timavläst. På Kraftringen hjälper vi dig med din anmälan om timavläsning till nätbolaget när du tecknar avtalet. Från att anmälan kommit in har nätbolaget tre månader på sig att byta avläsningsfrekvens på din elmätare. Att byta kostar inget och det brukar gå snabbare än tre månader. Det kan hända att nätbolaget kontaktar dig för att komma åt mätaren. Efter att ditt nuvarande elhandelsavtal avslutats och under den tid som det därefter eventuellt tar för att få timavläsning kommer du att få ett s.k. rörligt elprisavtal. Byte av avtal sker oftast vid ett månadsskifte.

SAMMANFATTNING

Några av fördelarna med TimAktiv och vårt Ngenic erbjudande:
1. Stora möjligheter att sänka dina energikostnader.
2. Automatisk styrning av inomhustemperaturen mot temperatur du angett via appen.
3. Styr inomhustemperaturen mot elpris, utomhustemperatur, husets värmeegenskaper mm.
4. Se din elförbrukning timme för timme dag för dag.
5. Planera för automatisk styrning av din värme när du är bortrest.

Några av nackdelarna med timprisavtal
1. Om du inte kan styra över ditt användande kan det bli dyrare.
2. Behov av produkter som underlättar styrningen av elanvändningen för att minska din arbetsinsats.
3. Kan påverka din komfort eftersom el i största utsträckning skall användas när priset är lågt.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon