El från trakten

El från trakten är en satsning för dig som vill handla så mycket du kan från lokala producenter. Nu gör vi det möjligt att även köpa el som både framställts hållbart och nära dig!

Elen produceras i ditt geografiska närområde från biomassa, vind och sol. Det största kraftverket är Örtoftaverket på slätten utanför Eslöv och det senaste tillskottet är solparken i Forsby söder om Klippan. När du väljer El från trakten kan du vara säker på att elen vi producerar inte bara är fossilfri och förnybar, du bidrar också till att gynna arbetstillfällen för dina grannar och medmänniskor. Och eftersom Kraftringen är kommunägt kan du också vara säker på att överskottet från intäkterna går till välgörande lokala initiativ.

El från trakten bygger på ett rörligt elpris där priset varierar varje månad. Vanligtvis är ett rörligt elpris som lägst under vår och sommar för att sedan bli högre under höst och vinter då elanvändningen ökar, men sett över en längre tidsperiod brukar ett rörligt elpris bli billigare än ett fastprisavtal. Avtalet är löpande utan bindningstid.

Elpriset utgörs av ett för leveransmånaden volymvägt månadsmedelpris, priset sätts inte förrän leveransmånaden är slut. Ett volymvägt pris skapas genom att vi beräknar inköpskostnaden som vi som elleverantör har för att köpa in el till dig som kund på elbörsen. Elpriset inkluderar också anskaffningskostnader*, ursprungsgarantier från lokala elproducenter samt elcertifikat. Till elpriset tillkommer avtalat påslag, månadsavgift samt moms. Priset för El från Trakten är lite högre än vårt vanliga rörliga elpris, för att vi tror att du liksom vi vill gynna lokal elproduktion och stötta initiativ inom biologisk mångfald och folkhälsa.

*Bland annat myndighetsavgifter till Svenska Kraftnät och avgifter för att handla på elbörsen Nordpool.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon