Stäng stäng ikon

Läs om regeringens nya förslag på elpriskompensation. Vår kundservice har för närvarande inte mer information och vi väntar på mer detaljer. Svarstiderna på telefon och mail är mycket långa just nu. Vi tackar för din förståelse och tålamod.

Läs om regeringens nya förslag på elpriskompensation. Kundservice har inte mer information just nu, inväntar detaljer. Svarstiderna är tyvärr långa just nu. Tack för ditt tålamod.

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

El från trakten

El från trakten är en satsning för dig som vill handla så mycket du kan från lokala producenter. Nu gör vi det möjligt att även köpa el som både framställts hållbart och nära dig!

Elen produceras i ditt geografiska närområde. Ett av kraftverken är Örtoftaverket på slätten utanför Eslöv. När du väljer El från trakten kan du vara säker på att elen vi producerar inte bara är fossilfri och förnybar, du bidrar också till att gynna arbetstillfällen för dina grannar och medmänniskor. Och eftersom Kraftringen är kommunägt kan du också vara säker på att överskottet från intäkterna går till välgörande lokala initiativ.

El från trakten bygger på ett rörligt elpris där priset varierar varje månad. Vanligtvis är ett rörligt elpris som lägst under vår och sommar för att sedan bli högre under höst och vinter då elanvändningen ökar, men sett över en längre tidsperiod brukar ett rörligt elpris bli billigare än ett fastprisavtal. Avtalet är löpande utan bindningstid.

Elpriset utgörs av ett för leveransmånaden volymvägt månadsmedelpris, priset sätts inte förrän leveransmånaden är slut. Ett volymvägt pris skapas genom att vi beräknar inköpskostnaden som vi som elleverantör har för att köpa in el till dig som kund på elbörsen. Elpriset inkluderar också anskaffningskostnader*, ursprungsgarantier från lokala elproducenter samt elcertifikat. Till elpriset tillkommer avtalat påslag, månadsavgift samt moms. Påslaget för El från Trakten är lite högre för att vi tror att du liksom vi vill gynna lokal elproduktion och stötta initiativ inom biologisk mångfald och folkhälsa.

*Bland annat myndighetsavgifter till Svenska Kraftnät och avgifter för att handla på elbörsen Nordpool.