Stäng stäng ikon

Vad händer med elpriserna?

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara? Hur kan det bli så? 

Just nu är det många som ringer till oss och därför har vi längre svarstider.

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara?

Många ringer till oss nu och därför har vi längre svarstider.

Läs mer om de höga elpriserna

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Kunskapsforum: Fjärrvärmens roll i ett modernt energisystem

Som en del i Kraftringens deltagande i EU:s Horizon 2020-projekt COOL DH arrangerade vi den 28 januari 2021 ett webbinarium med titeln ”Fjärrvärmens roll i ett modernt energisystem”.

Sänkta systemtemperaturer till lågtempererad och så småningom ultralågtempererad fjärrvärme kan ge flera fördelar jämfört med traditionell fjärrvärme och har länge varit en aktuell fråga för fjärrvärmebranschen.

Intressenter från olika delar av fjärrvärmebranschen samlades i ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte på temat lågtempererad fjärrvärme och hur fjärrvärmen behöver utvecklas för att ta plats i ett modernt energisystem.

Bakgrund

I Lund byggs just nu en ny stadsdel, Brunnshög. I centrum av denna utbyggnad hittar vi två toppmoderna forskningsanläggningar, MAX IV-laboratoriet och ESS. Stadsdelen Brunnshög är visionär på många sätt, inte minst i sitt energisystem där en stor pusselbit är det stora lågtempererade fjärrvärmenät som Kraftringen just nu är i färd med att bygga. Fjärrvärmenätet använder överskottsvärme från forskningsanläggningarna – på så vis värmer forskningen staden.

Det lågtempererade nätet i Brunnshög finansieras delvis av COOL DH-projektet, som är ett internationellt forsknings- och demonstrationsprojekt som syftar till att utveckla sätt att utnyttja lågvärdiga värmekällor. Läs mer på projektets webbplats.

Eftersom alla projekt är unika utefter de rådande förutsättningarna vill Kraftringen därför bjuda in till ett webbinarium där insikter och erfarenheter från olika aktörer kring planering, konstruktion och driftsättning av lågtempererade fjärrvärmenät kan diskuteras. Till exempel:

  • Hur ser framtiden för lågtempererad eller ultralågtempererad fjärrvärme från energibolagens samt energiplanerarnas (kommunernas) perspektiv ut?
  • Vilka utmaningar och möjligheter med lågtempererad fjärrväme ser fastighetsägare, installatörer och entreprenörer?
  • Befintlig och kommande forskning, vad säger akademin om fjärrvärmens framtid?

Missade du dagen?

Här nedan finns samtliga talares sessioner att se och höra i efterhand.

Vid frågor om seminariet eller Kraftringens lågtempererade fjärrvärmenät på Brunnshög, kontakta Markus Falkvall på markus.falkvall@kraftringen.se eller 072-249 59 24.