COOL DH - lågtempererad fjärrvärme

Ett EU-projekt med syfte att optimera användningen av lågtempererad fjärrvärme.

COOL DH är ett EU-finansierat projekt inom Horizon 2020-programmet som startade 1 oktober 2017. Inom projektet kommer ett antal svenska och danska samarbetspartners att utveckla, demonstrera, utvärdera och sprida tekniska lösningar för lågtempererad fjärrvärme. Projektet omfattar såväl ny som befintlig bebyggelse. Syftet är att främja en mer resurs-, energi- och kostnadseffektiv fjärrvärmeförsörjning för framtidens hållbara städer.

COOL DH involverar städerna Lund i Sverige och Høje-Taastrup i Danmark och löper fram till år 2021. Läs gärna mer på projektets egen webbplats, www.cooldh.eu.

Världens största lågtempererade fjärrvärmenät

För Kraftringens del har projektet en stark koppling till det lågtempererade fjärrvärmenät som vi just nu bygger på Brunnshög i Lund. Här kommer vi bland annat att demonstrera och utvärdera nya typer av distributionsrör, utveckla affärsmodeller och testa nya spännande applikationer.

Det är faktiskt världens största lågtempererade fjärrvärmenät som nu håller på att byggas på Brunnshög i Lund. Bakgrunden till den stora satsningen är vår vilja att på det effektivaste sättet återvinna den lågtempererade värme (30-50 ⁰C) som redan idag produceras på Brunnshög av forskningsanläggningen MAX IV och den värme som i framtiden kommer att produceras av den intilliggande forskningsanläggningen ESS. Tekniken är väl anpassad och mycket lämplig för de moderna och energieffektiva bostäder och verksamheter som kommer byggas i området.

Redan i dag återvinns värme från MAX IV i Lunds befintliga fjärrvärmesystem efter att ha fått en temperaturhöjning med hjälp av värmepumpar till omkring 90 ⁰C. Snart kommer den värmen kunna utnyttjas även direkt (nästan helt utan tillförsel av extra energi) i det nya nätet.

Förläggningen av nätet innebär att vi kommer kunna förse nybyggnationen på Brunnshög med värme redan från start. Den första leveransen är beräknad till september 2019.

Förutom att värma upp bostäder och verksamhetslokaler kommer den återvunna värmen och lågtemperaturnätet kunna användas till sådant som vi inte vanligtvis använder värme till idag. Exempelvis kan tekniken användas för att värma upp marken på hållplatser, torg och längs gång- och cykelbanor på vintern så att snöskottning och halka undviks. Inom projektet undersöker vi även andra spännande applikationer och tekniker.

Snabba fakta

  • Drygt 6 km ledning varav knappt 3 km plaströr
  • 65 ⁰C framledningstemperatur, 35 ⁰C i returledningstemperatur
  • Byggstart hösten 2017
  • Första leveransen 2019

Anders håller fjärrvärmerör

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon