Ökad efterfrågan på klimatsmart fjärrkyla – nu kommer den till Brunnshög

Efterfrågan på fjärrkyla som en stabil och hållbar kyllösning ökar. Kraftringen bygger nu ut fjärrkyla på Brunnshög i Lund, inledningsvis som ett lokalnät för de kommande byggnaderna Space och The Loop, men på sikt med möjligheter att täcka hela stadsdelen och att kopplas samman med det stora fjärrkylanätet i Lund. I september beräknas de första kunderna kunna kopplas in.

Allt fler fastighetsägare och företag efterfrågar fjärrkyla som en hållbar och pålitlig lösning för kylbehov. En viktig fördel med fjärrvärme- och fjärrkylanät är att man kan skapa förutsättningar för effektiv hantering av samhällets restvärme. På Brunnshög genereras främst restvärme från forskningsanläggningarna. Kraftringen tar redan i dag hand om denna restvärme och distribuerar den till staden genom världens största lågtemperade fjärrvärmenät. Inom en snar framtid förväntas det finnas ett överskott av restvärme på Brunnshög under de varmare månaderna av året, då värmen inte behövs för att uppvärmning av fastigheterna utan enbart för uppvärmning av varmvatten. För att kunna utnyttja restvärmen på ett effektivt sätt, planerar Kraftringen att omvandla den till kyla.

- Det kan man göra genom så kallade absorptionskylmaskiner. Det är en väl beprövad teknik som vi använt i centrala Lund i många år. På så sätt kommer forskningen att både värma och kyla staden, berättar Sara Sellin, affärsutvecklare på Kraftringen. Framförallt kommer detta att vara viktigt i ett väldigt elintensivt område som Brunnshög, då alternativet för fastigheterna är att själva producera kyla med eldrivna kylmaskiner eller värmepumpar.

I slutet av maj påbörjades grävarbeten i Science Village i Brunnshög i Lund för att bygga ut fjärrkylanätet.

- I forskarbyn Science Village på Brunnshög är två stora fastigheter snart färdigställda, berättar Sara Sellin. Vi startar därför utbyggnaden av ett fjärrkylanät i anslutning till dessa två byggnader. I takt med att fler kunder blir aktuella kommer fjärrkylanätet att expandera.

Två separata fjärrkylanät för fossilfri fjärrkylaproduktion
I Lund finns i dag två separata fjärrkylanät - det norra nätet och det södra nätet. Kyla för det norra nätet produceras på sjukhusområdet. Produktionen anpassas efter behov och årstid. Värmepumpar används främst under den kalla säsongen, då överskottsvärme från pumparna kommer till nytta i fjärrvärmenätet. Omvänt används överkapacitet i fjärrvärmesystemet under sommaren för att tillverka kyla via absorptionskylmaskiner. Kylan levereras till bland annat Lunds Universitetssjukhus, Ideon, Ericsson och LTH. Kraftringen har under lång tid säkerställt både värme och kyla till en stor mängd fastigheter genom fossilfri fjärrkylaproduktion.

Under det senaste året har antalet intresseanmälningar ökat. Intresset är störst vad gäller lokaler, men en ökning märks också avseende lägenheter, för att kunna öka inomhuskomforten under sommarhalvåret.

- Många intressenter är företagskunder som exempelvis vill kyla serverhallar, säger Peter Bengtsson, key account manager på Kraftringen. Vi ser också ett ökat intresse hos fastighetsägare, då både företag och privatpersoner vill få tillgång till hållbara lösningar för att kyla hem och lokaler under sommarhalvåret.

- I takt med att klimatet blir varmare ökar behovet av ett komfortabelt inomhusklimat även när utetemperaturen är hög, säger Sara Sellin. Det långsiktiga målet med fjärrkylan är att hålla nere eleffekten och det möjliggörs genom att vi planerar att använda restvärme till fjärrkyla genom absorptionskyla. Det är hållbart, ligger rätt i tiden och är viktigt, inte minst här i elområde 4.

Kontakt:
Sara Sellin, affärsutvecklare, Kraftringen, tfn: 0730-77 26 76, mail: sara.sellin@kraftringen.se
Peter Bengtsson, key account manager, Kraftringen. Tfn: 0706-76 68 87, mail: peter.bengtsson@kraftringen.se
Karin Lindroth, kommunikationsansvarig press, Kraftringen. Tfn: 0761-16 38 57, mail: karin.lindroth@kraftringen.se

Efterfrågan på fjärrkyla som en stabil och hållbar kyllösning ökar. Kraftringen bygger nu ut fjärrkyla på Brunnshög i Lund, inledningsvis som ett lokalnät för de kommande byggnaderna Space och The Loop, men på sikt med möjligheter att täcka hela stadsdelen och att kopplas samman med det stora fjärrkylanätet i Lund. I september beräknas de första kunderna kunna kopplas in.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon