Lär känna Karin - Affärsområdesansvarig för Kund- & energilösningar

Varje år utser föreningen Kraftkvinnorna ”Årets Kraftkvinna”. Priset har instiftats för att synliggöra och lyfta kvinnor i energisektorn och för att attrahera fler till branschen. I år blev åtta kvinnor från Kraftringen nominerade och Karin Waldén är en av dem.

Karin är ansvarig för Kund- & energilösningar, det affärsområde där Kraftringen har samlat de affärer som inte är en del av den traditionella energibolags-portföljen. Exempel är solel, elbilsladdning, olika typer av energitjänster, komplexa energilösningar och fiber/datakommunikation.

På Kund- och energilösningar hjälper vi bland annat fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och företag att nå sina energi- och klimatmål. Vi erbjuder hållbara och innovativa helhetslösningar tvärs hela Kraftringens portfölj för alla typer av fastigheter och industrier.

Här berättar hon om ett av sina favoritprojekt som inkluderar innovation, solel och fritt vandrande får. Dessutom definerar hon en förmåga som hjälpt henne extra mycket i karriären.

"Jag tror att jag har energibranschens roligaste jobb med ansvar för affärer som gör skillnad för både våra kunder och vår planet"

Karin arbetar som Affärsområdesansvarig för Kund- & energilösningar och är en del av Kraftringens koncernledning.

Vad har du gjort på jobbet idag Karin?

Dagens första möte var tillsammans med några från teamet där vi diskuterat hur vi kan optimera leverensprocesserna för solaffären för att svara mot den ökade efterfrågan av egen solproduktion. Efter lunch träffade jag en potentiell partner kopplat till vår erbjudandeutveckling och nu ska jag träffa koncernledningen för att besluta om en strategisk satsning kopplat till våra hållbarhetsmål. 

Nämn ett projekt som du tycker är extra spännande!

Här på Kraftringen arbetar vi mycket med innovation och hållbarhet. Den nya solcellsparken som vi just nu håller på att uppföra i Forsby, strax utanför Klippan, är ett väldigt intressant projekt. Här lånar vi plats för att sätta upp solcellspaneler på ett fält som sedan även får fungera som betesplats för en flock med får under sommarhalvåret. Den beräknade årsproduktion är på ca 3000 MWh, något som motsvarar elkonsumtionen för 600 villor.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta i energibranschen?

Hur vi genererar, distribuerar, lagrar och använder energi nu och i framtiden är en av vår tids viktigaste frågor. Att få vara en del av den omställning som pågår i energibranschen med nya roller, ny teknik, digitalisering och nya affärsmodeller är otroligt stimulerande.

Vilken förmåga har hjälpt dig mest i din karriär som Kraftkvinna?

Jag har i mitt arbetsliv alltid varit fokuserad på resultatet av mitt arbete och att det jag och mitt team tar oss för verkligen realiseras. Jag tycker att de operativa erfarenheterna är viktiga för ett bra ledarskap. Jag har ett ärligt intresse för energiområdet och för mina medarbetares möjligheter och utmaningar.

Vad vill du ha uppnått om ett år?

Då vill jag att vi har växt våra hållbara affärer med fler hållbara produkter och tjänster och en ökad energieffektivisering hos våra kunder. Alla i teamet ska känna att de har gjort skillnad under året för både våra kunder och omställningen av vårt gemensamma energisystem.

Vad gör du helst en ledig lördag om du får välja fritt?

Då är jag tillsammans med våra tre barn på deras aktiviteter, spelar tennis eller padel med min man och sedan fixar jag gärna lite i trädgården.

Vilka tre ord skulle du säga beskriver dig bäst?

Driven, energirik och glad.

Sara, Marie och Karin på Kraftringen
Karin på kontoret (längst till höger) tillsammans med sina kollegor Sara Kralmark och Marie Liljewall.


Lär känna de andra Kraftkvinnorna

Här är Karins kollegor som också blev nominerade. Du kan läsa mer om dem här!

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon