Stäng stäng ikon

Tillfälligt längre svarstider

Just nu har vi tekniska problem som gör att vi inte kan svara på mail, vilket medför lite längre svarstider än vanligt. Tack för ditt tålamod!

Just nu har vi tekniska problem som gör att vi inte kan svara på mail, vilket medför lite längre svarstider än vanligt. Tack för ditt tålamod!

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Elnätsavgifter för företag och bostadsrättsföreningar

Här hittar du våra aktuella elnätsavgifter för dig som har företagsverksamhet eller bostadsrättsförening.

Elnätsavgifter fr.o.m. 2020-05-01
Säkring Abonnemang (kr/mån)
Lägenhet 156 kr
16 A 308 kr
20 A 488 kr
25 A 608 kr
35 A 796 kr
50 A 1 108 kr
63 A 1 384 kr
80 A 1 852 kr
100 A 2 344 kr
125 A 3 084 kr
160 A 3 984 kr
200 A 4 964 kr

Utöver den fasta månadsavgiften tillkommer en elöverföringsavgift och energiskatt. Från och med 2021-07-01 sänks elöverföringsavgiften från nuvarande 19 öre/kWh till 18 öre/kWh. Energiskatten är för närvarande 35,3 öre/kWh. Samtliga belopp är exklusive moms.

I abonnemangsavgiften ingår myndighetsavgifterna elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.

Övriga avgifter

  • Vid inflyttning tas en avgift på 240 kronor ut.
  • Vid extra avläsning på egen begäran, tas en avgift på 240 kronor ut.

Tillämpningsbestämmelser

Nätägaren tillhandahåller trefas 400/230 V eller enfas 230 V växelström med normalt 50 perioder per sekund efter fastställda avgifter samt enligt dessa tillämpningsbestämmelser och gällande avtalsvillkor (NÄT 2012 N).

Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt. Ändring av avgiftsbestämmande säkring/passdel får ske endast av behörig installatör, som erhållit medgivande av nätägaren. Tänk på att det är viktigt att din installatör skickar en s.k. färdiganmälan till oss när ändringen är gjord, ändringen av ditt elnätsabonnemang görs tidigast från det datum då vi fått in färdiganmälan.

Säsongsmässigt betingad ändring av abonnemang och säkring medges ej. Ändring får ske högst en gång under loppet av 12 månader. Som avgiftsbestämmande säkring tillåts trög säkring.