Effektabonnemang för lågspänning

Här hittar ni våra effektavgifter för er som har ett lågspänningsabonnemang över 200 A.

Elnätsavgifter fr.o.m. 2023-07-01. 
Effekttariff för lågspänning
Fast avgift (kr/månad) 500
Effektavgift (kr/kW per månad) 90
Överföringsavgift (öre/kWh) 7,20

Elnätsavgiften består av kostnad för underhåll och investeringar för ett leveranssäkert elnät men även en rörlig överföringskostnad för eldistribution till fastigheten. Vid överföring av el sker förluster i form av värme. Summan av kostanden för alla elnätsförluster överförs från stamnätet till regionnätet och vidare till lokalnätet och dess kunder. Dessa nätförluster utgör den rörliga överföringsavgiften och volymen speglar elanvändningen. Överföringsavgift t.om. 2023-06-30 är 13,0 öre/kWh.

Utöver ovanstående avgifter tillkommer energiskatten på 39,20 öre/kWh. Samtliga belopp är exklusive moms.

I den fasta avgiften ingår myndighetsavgifterna elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift.

Om ni har en huvudsäkring på lägst 250A men högst 800A har ni ett effektabonnemang på lågspänningsnätet enligt prislistan ovan.
Effektavgiften debiteras utifrån det högsta uppmätta entimmedelvärdet för den effekt som ni har tagit ut för den aktuella månaden.

Effektkostnaden räknas ut genom att ta det högsta uppmätta entimmedelvärdet (t.ex. 60 kW) multiplicerat med den aktuella effektavgiften (90 kr). 60 kW * 90 kr = 5 400 kr, dvs. effektkostnaden för den månaden skulle blivit 5 400 kr exkl. moms.

Om ni har ett säkringsabonnemang idag (upp t.o.m. 200A) och önskar att gå över till effektabonnemang kontaktar ni en behörig elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss. När vi har fått in en färdiganmälan från installatören ändras er elnätsavgift. Klicka här för mer information.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon