Solparken i Forsby, Klippan, utsedd till Sveriges bästa solpark!

Torsdagen den 30 mars delade branschföreningen Svensk Solenergi ut Solenergipriset 2023. Och Solparken i Forsby i Klippans kommun utsågs till vinnare i kategorin Årets markanläggning! I juryns motivering framhålls särskilt Solparken i Forsbys goda koppling till och samverkan med lokalsamhället och samtidigt solparkens framtidsfokus och inriktning på biologisk mångfald.

Kraftringen har från start haft höga ambitioner med sin första solpark i Forsby i Klippans kommun. Utöver att producera el har samverkan med markägare och lokalsamhället och biologisk mångfald stått i centrum vid etableringen av solparken.

- Vi är väldigt stolta och glada över utmärkelsen som bekräftar att vårt arbetssätt är helt rätt. ”Tillsammans” är ett bärande ledord, både för Kraftringen och solparken, och det är just tillsammans med olika lokala aktörer som vi har visat hur man kan låta solparker bli en positiv kraft i lokalsamhället. Engagemanget från markägarna, byskolan, lokala företag och föreningar har varit avgörande för att utveckla Sveriges bästa solpark, säger Adam Jomaa, solparksansvarig på Kraftringen.

Den 20 mars 2023 tilldelades solparken Solenergipriset 2023 för Årets markanläggning. Svensk Solenergis jury lyfter flera av solparkens unika aspekter i sin jurymotivering:

"[...] Parken är uppförd med en helhetssyn på lokalsamhället och med blicken mot framtiden: Markägarna driver ett välplanerat fårbete samt åtgärder för biologisk mångfald i parken, i samråd med lokala naturorganisationer.

Juryn är övertygad om att Solparken i Forsby blir en kraft- och inspirationskälla för allt från elsystemet till djur- och växtlivet, och från närboende till andra som vill skapa solparker med bred samhällsnytta[...]"

- Vi hade ambitionen att bygga Sveriges bääästa solpark, med anspelning på markägarnas får som kommer att beta i solparken på sommarhalvåret. Vi har nu nått det målet, men är inte färdiga för det. Vår ambition är att hela tiden utveckla solparken och göra den bättre. Vi hoppas också kunna inspirera andra solparksutvecklare som vill samverka med lokalsamhällen och värna den biologiska mångfalden, avslutar Adam Jomaa.

För att läsa mer om solparken och hur Kraftringen och markägarna familjen Hult arbetar med biologisk mångfald i Forsby, besök: Solcellsparken i Forsby | Kraftringen


Kontakt:
Adam Jomaa, projektutvecklare och solparksansvarig, Kraftringen, tfn: 0722-49 21 47, mail: adam.jomaa@kraftringen.se

Petter Duvander, kommunikationsansvarig, Kraftringen, tfn: 010-122 74 09, petter.duvander@kraftringen.se


FAKTA Solparken i Forsby i Klippan:
Den 4 oktober invigdes Kraftringens första solpark i Forsby i Klippans kommun. Solcellsparken består av knappt 3 hektar betesmark. I samverkan med markägarna har solparken byggts med målet att inte enbart producera solel, utan också att öka den biologiska mångfalden på platsen. Dialog har inletts med den lokala Naturskyddsföreningen och med Skånes ornitologiska förening för att hitta fler åtgärder som kan förbättra för djur och växter. Den närliggande byskolan i Krika har engagerats och eleverna har byggt insektshotell och fågelholkar för att stärka den biologiska mångfalden i området. Skolan inkluderar också solparken i sin Grön Flagg-undervisning.

Marken kommer att fortsätta brukas som betesmark och markägarnas får kan röra sig mellan och under solpanelerna och beta obehindrat.

Privatpersoner och företag som vill ta del av solparkselen kan teckna elavtalet ”El från trakten” där delar av överskottet går till Stiftelsen Skånska Landskap, som bland annat skyddar och utvecklar natur- och kulturmiljöer och arrangerar utflykter till naturmiljöer för skolbarn. Klippan Yllefabrik är ett av de lokala företag som väljer att köpa el från solparken.

FAKTA Solenergipriset:
Branschföreningen Svensk Solenergi har sedan 2004 årligen delat ut Solenergipriset. Priset delas ut i de tre kategorierna Årets anläggning mark, Årets anläggning byggnad och Årets prestation. Utmärkelserna går till anläggningar, företag eller privatpersoner vars framsteg är värda att lyfta fram som bra exempel att inspireras av.

Torsdagen den 30 mars delade branschföreningen Svensk Solenergi ut Solenergipriset 2023. Och Solparken i Forsby i Klippans kommun utsågs till vinnare i kategorin Årets markanläggning! I juryns motivering framhålls särskilt Solparken i Forsbys goda koppling till och samverkan med lokalsamhället och samtidigt solparkens framtidsfokus och inriktning på biologisk mångfald.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon