Bluetooth mesh-teknik på Mårtenstorget i Lund

Påkörd, överhettad eller smygöppnad? Ett tjugotal elskåp i Lund kan numera rapportera sin aktuella status. Det är startskottet för en utökad digitalisering av stadens elnät.

Sedan i september år 2019 är 18 av kabelskåpen på och runt Mårtenstorget i Lund försedda med trådlösa sensorer, små puckar som ska känna av förändringar och signalera dessa. Via den trådlösa tekniken Bluetooth, som också är installerad i skåpen, ska sensorerna kunna skicka information om ett skåp t.ex. blir överhettat och på så sätt tala om att något är fel eller om det finns risk för personfara. Det ger en ökad kontroll på skåpens status utan att behöva besöka dem på plats.

Informationsinsamlingen går till som så, att den trådlösa sensorn vaknar upp, mäter temperaturen i kabelskåpet, skickar vidare informationen och somnar igen tills den ska mäta temperaturen nästa gång. Denna ”low power”-funktion gör att sensorn kan ha en batteritid på uppåt tio år. Informationen skickas vidare till den Bluetoothnod som också sitter i skåpet, vilken utgör en nod i ett mesh-nät. Bluetooth mesh-tekniken innebär att informationen skickas vidare mellan noderna i skåpen till en central nod, som är försedd med Narrowband IoT-teknik (NB-IoT) - en teknik med längre räckvidd än Bluetooth. Därifrån skickas informationen vidare från mesh-nätet till en Internet of Things-plattform (IoT) där den kan bearbetas, analyseras och presenteras.

Bluetooth mesh-nätet utgör ett sensornätverk som nu används för att samla in information från sensorer i kabelskåpen, men det kan också användas för att samla in data från andra sensorer i området. Arbete pågår med att även koppla upp sensorer på parkeringsplatser och elbilsladdare på och runt Mårtenstorget.

Nätet har utvecklats och testas nu som en del i Smarta Offentliga Miljöer (SOM), ett projekt som drivs av Lunds kommun med syfte att bland annat använda uppkopplade sensorer för att bidra till nytta i offentliga miljöer. Kraftringen och ett stort antal andra företag i och runt Lund deltar i projektet.

Genom att bygga upp ett nät för kommunikation av sensordata och förse infrastrukturen med sensorer blir stadens funktioner både bättre kontrollerade och effektivare underhållna. Just Bluetooth mesh-tekniken har - vad vi känner till - inte prövats på detta sätt innan, vilket innebär att Lund är först i världen!

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon