Stäng stäng ikon

Vad händer med elpriserna?

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara? Hur kan det bli så? 

Just nu är det många som ringer till oss och därför har vi längre svarstider.

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara?

Många ringer till oss nu och därför har vi längre svarstider.

Läs mer om de höga elpriserna

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicyn lägger grunden för våra verksamhetsmål utifrån våra fyra framgångsfaktorer i vår målbild Kraftringen 2025:

 • Attraktiv arbetsplats
 • Varumärke & kundvärde
 • Innovationskraft
 • Hållbart företag

Vi skapar energi för framtida generationer genom att:

 • utgå från intressenters krav och önskemål i vår utveckling av hållbara produkter, tjänster och verksamhet.
 • våra produkter och tjänster uppfyller, eller överträffar, kundernas krav och förväntningar.
 • bygga goda relationer och kommunicera effektivt, såväl internt som externt.
 • hjälpa kunder och samarbetspartners i deras hållbarhetsarbete.
 • samverka med olika aktörer för att kunna tillvarata restflöden i samhället, uppnå en högre energieffektivitet, påskynda omställningen till förnybara energikällor och värna den biologiska mångfalden.
 • beakta miljöaspekterna i våra processer, bl a genom att förebygga föroreningar. Störst fokus läggs vid att uppnå en fossilbränslefri och energieffektiv värdekedja.
 • arbeta systematiskt med ständiga förbättringar samt följa bindande krav.

Arbetet utförs hållbart och säkert av våra kompetenta medarbetare utifrån vår värdegrund; mod, ansvar och engagemang.