Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicyn lägger grunden för våra verksamhetsmål utifrån våra fyra framgångsfaktorer i vår målbild Kraftringen 2025:

 • Attraktiv arbetsplats
 • Varumärke & kundvärde
 • Innovationskraft
 • Hållbart företag

Vi skapar energi för framtida generationer genom att:

 • utgå från intressenters krav och önskemål i vår utveckling av hållbara produkter, tjänster och verksamhet.
 • våra produkter och tjänster uppfyller, eller överträffar, kundernas krav och förväntningar.
 • bygga goda relationer och kommunicera effektivt, såväl internt som externt.
 • hjälpa kunder och samarbetspartners i deras hållbarhetsarbete.
 • samverka med olika aktörer för att kunna tillvarata restflöden i samhället, uppnå en högre energieffektivitet, påskynda omställningen till förnybara energikällor och värna den biologiska mångfalden.
 • beakta miljöaspekterna i våra processer, bl a genom att förebygga föroreningar. Störst fokus läggs vid att uppnå en fossilbränslefri och energieffektiv värdekedja.
 • arbeta systematiskt med ständiga förbättringar samt följa bindande krav.

Arbetet utförs hållbart och säkert av våra kompetenta medarbetare utifrån vår värdegrund; mod, ansvar och engagemang.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon