Leverantörer

Kraftringen har runt 2 000 leverantörer och vi ställer krav på att de lever upp till de hållbarhetsmål som vi själva satt upp.

Vi utvärderar och kontrollerar regelbundet våra leverantörer för att upptäcka oetiska affärsmetoder. Vi förväntar oss också att de delar våra affärsetiska värderingar. Vid upphandlingar ställer vi krav på miljö, arbetsmiljö och säkerhet och kräver att våra leverantörer godkänner våra uppföranderegler för leverantörer. En förkortad version av uppföranderegler för leverantörer finns här: Uppföranderegler för leverantörer.

Vi arbetar bland annat med FN:s globala mål nr 7, Hållbar energi för alla, genom att ställa hållbarhetskrav i leverantörsavtalen för bränsleleveranser till våra anläggningar och att följa upp hur leverantörerna lever upp till kraven.

Läs mer om hur Kraftringen arbetar med upphandling

Mer information för dig som är eller vill bli leverantör

 

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon