Stäng stäng ikon

Vad händer med elpriserna?

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara? Hur kan det bli så? 

Just nu är det många som ringer till oss och därför har vi längre svarstider.

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara?

Många ringer till oss nu och därför har vi längre svarstider.

Läs mer om de höga elpriserna

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Varför ska jag välja en elbil?

En tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp kommer från transporter. När du byter från en fossildriven bil till en elbil gör du en viktig klimatinsats! I takt med att antalet elbilar ökar kommer våra städers problematik med buller och höga utsläppsnivåer av stoft och partiklar att minska. Laddar du dessutom din bil med el från förnybara källor som vatten, vind eller sol minskar din klimatpåverkan ännu mer.

Att ladda istället för att tanka är en stor omställning men är enklare än man kanske först kan tro. Det finns gott om möjligheter att se till att din bil har ett fulladdat batteri när du ska ut på en längre tur. Varför inte passa på att ladda din bil samtidigt som du gör ärenden på stan? En timme i en semisnabbladdare kan ge dig många mils extra körsträcka när du kommer tillbaka.

Elbilar för en hållbar stadsmiljö

Elbilar ger inga lokala utsläpp, utan de enda direkta utsläppen de ger upphov till är då elen produceras. I Norden är utsläppen vid produktionen av el mycket låga. Det finns också flera elbilstillverkare som jobbar med att utveckla lösningar för att återanvända bilarnas batterier som energilager. Man kommer då att få ett ännu bättre resursutnyttjande per elbil.

Dessutom är elbilar cirka tre gånger mer effektiva än fossilbilar. Om alla personbilar, lätta lastbilar, motorcyklar och mopeder i Sverige hade gått på el skulle energianvändningen inom transportsektorn minska med två tredjedelar. Transporter står för ca 30 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp, det gör elfordon och tillgängliga laddstolpar till en av nutidens viktigaste klimatinsatser.

Samtidigt som antalet elbilar ökar minskar också städernas problem med buller och höga utsläppsnivåer av stoft och partiklar. Elektrifiering av transportsektorn – och tillgången till laddstolpar – menar vi är en förutsättning för en långsiktigt hållbar stadsmiljö.

Framtidens stad kan bli en plats utan vare sig buller eller avgaser och med våra laddstolpar vill vi bidra till den utvecklingen.

Elbil parkerad på gata