Arbetspaket 5: Utvärdering av pilot

I utvärderingen av piloten kommer projektet att titta på om målen uppnåtts och om de metoder som använts för genomförandet fungerat. Utvärderingen utgår ifrån el-, värme- och energiflexibilitet med fokus på följande punkter:

  • Uppnådd energieffektivisering (kWh, primärenergi)
  • Uppnådd kostnadsbesparing (kr/kWh, %)
  • Miljökonsekvenser (CO2ekv, primärenergi)
  • Återvunnen värme mellan de anslutna byggnaderna inom piloten
  • Påverkan på eleffektsbehov för el och fjärrvärme

Utvärderingen kommer att presenteras specifikt för Kraftringen och Region Skåne.

 I utvärderingen ingår att se hur fastighetsägaren, dvs Region Skåne, följt körplanerna. I vilka fall har man valt att följa respektive inte följa körplanerna och vad har det fått för konsekvenser? De faktiska besluten som togs i piloten kommer att jämföras med de teoretiskt optimala besluten.

Utvärderingen av piloten kommer att göras av doktoranden som arbetar i projektet.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon