Stäng stäng ikon

Vad händer med elpriserna?

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara? Hur kan det bli så? 

Just nu är det många som ringer till oss och därför har vi längre svarstider.

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara?

Många ringer till oss nu och därför har vi längre svarstider.

Läs mer om de höga elpriserna

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Kostnader för laddstolpar - företag

Med allt fler elbilar på våra gator kommer en investering i laddstolpar med största sannolikhet att göra ditt företag mer attraktivt. Med Kraftringens laddstolpar installerade kan du välja mellan att ha helt fri laddning för alla, eller ha låsta stolpar där, exempelvis, anställda och besökare kan ha olika taxor och tillgång till laddning.

Grovt uppskattat kan man säga att priset på en laddbox i ett garage är cirka 5 000-12 000 kr och installationen cirka 2 000-6 000 kr. Laddstolpar som kräver mycket markarbete blir ofta dyrare. För att hålla nere kostnaderna är det bra om laddarna är placerade nära elcentralen. Av samma anledning ska kabeldragningen helst göras på en befintlig vägg eller grävas ner i en mjukare yta. Därför ska laddstolparna helst inte placeras på betong eller asfalt.

Vad kostar det att ladda?

Att ladda ett tomt batteri kostar 1,5 kr-2 kr per mil som laddas. Elen till en genomsnittlig elbil kostar cirka 2 500 kr per år. Det finns flera alternativ om du väljer att ta betalt av de som laddar. 

  1. Det enklaste är att ta ut en fast månadsavgift för parkeringen, där investeringskostnaden, löpande kostnader och kostnad för elen schablonmässigt slås ut på den eller de som använder laddarna. Kraftringen kan hjälpa till att räkna fram en lämplig avgift.
  2. Med ett system med laddtaggar går det att ta betalt efter hur mycket varje användare laddar, i kr/kWh. Vi mäter då hur mycket varje laddare har använts och av vem. Med detta som grund tar vi fram en månadsrapport som ditt företag sedan kan använda för att ta betalt i kr/kWh. Ni bestämmer själva vilken avgift som ska tas ut men vi kan hjälpa till att ta fram en lämplig avgift.
  3. Ett annat alternativ är att vi på Kraftringen sköter debiteringen och tar betalt direkt av användarna, efter den avgift som ditt företag bestämmer. Företaget får då ta del av intäkterna.

Låt andra ladda

Om det visar sig att era laddstolpar står oanvända under en stor del av dagen kan det vara en idé att låta andra använda dem. Då kan ni göra laddarna möjliga att användas av allmänheten under vissa tider på dygnet, medan andra tider är reserverade för anställda eller besökare. Den som laddar debiteras för laddningen och intäkterna går till företaget.