Avsiktsförklaring tecknad: Nordic Sugar och Kraftringen undersöker möjligheter till fördjupat energisamarbete

Den nya avsiktsförklaringen som Kraftringen och Nordic Sugar har tecknat bygger på en lång historia kring energisamverkan, senast från 2022 då fossilfri ånga började överföras via en ångledning från Kraftringens kraftvärmeverk till Nordic Sugars sockerfabrik.

Sveriges klimatmål om att senast 2045 ha reducerat sitt nettoutsläpp av växthusgaser till noll kräver nytänk och mod att satsa på innovativa energilösningar. Något som parterna haft fokus på och samarbetat kring under två decennier. Hållbara och stabila energilösningar med optimerade energiflöden är en helt avgörande faktor för ökad konkurrenskraft i regionen och för Sverige i framtiden.

Kraftringens inriktningsbeslut att bygga ut verksamheten med ytterligare ett kraftvärmeverk i Örtofta samtidigt som Nordic Sugar storsatsar och från 2024 samlar hela sin svenska verksamhet till sin sockerfabrik på orten ligger bland annat bakom den nytecknade avsiktsförklaringen där bolagen avser att undersöka möjligheterna för att fördjupa sitt nuvarande energisamarbete ytterligare.

- Nordic Sugar är Sveriges sockerbolag och en bärande del i hela den svenska livsmedelskedjan. Ett stort ansvar vi värnar och stolt axlar. Vår produktion bygger på långa traditioner och god regional samverkan, inte minst med våra råvaruleverantörer – betodlarna – men också med att säkerställa långsiktigt hållbara energilösningar. Ambitionen i vår nya gemensamma avsiktsförklaring är ett viktigt steg i den riktningen, säger Johan Neikell, vd på Nordic Sugar.

- Intentionen med ett fördjupat energisamarbete är att skapa positiva synergier som inte bara gynnar våra företag, utan även stärker konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion och lantbrukssektorn samtidigt som vi värnar lokala arbetstillfällen. Genom att utveckla ett lokalt cirkulärt energisystem finns potentialen att tillsammans öka effektiv energianvändning och produktion, vilket är en vinst för både miljön och ekonomin, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef för Kraftringen.

  Ångledningen - en nyskapande satsning
  Ångledningen mellan Kraftringen och Nordic Sugars anläggningar i Örtofta har kunnat förverkligas tack vare den geografiska närheten mellan fabrikerna. Ånga producerad från fossilfritt och återvunnet bränsle vid Kraftringens värmeverk i Örtofta förs via en nybyggd ångledning till Örtofta sockerbruk där den ersätter fossilt bränsle i sockerfabrikens produktionsprocess och bidrar därmed till att minska utsläppen från den sockerproduktionen upp emot ca 30 000 ton CO2 per år. Anläggningen togs i bruk 2022.

  Ett energisamarbete som för övrigt är långt ifrån det första mellan de två grannarna. Redan 2005 började företagen samverka runt energifrågor, då genom att överföra överskottsvärme från sockerbruket till energibolaget, som kunde användas i fjärrvärmenätet till kringliggande kommuner.

  Kontakt:
  Sezgin Kadir, vd Kraftringen. Boka tid via pressjour: 010-122 70 80.
  Johan Neikell, vd Nordic Sugar, 0709 537157

  Avsiktsförklaring tecknad: Nordic Sugar och Kraftringen undersöker möjligheter till fördjupat energisamarbete. Den nya avsiktsförklaringen som Kraftringen och Nordic Sugar har tecknat bygger på en lång historia kring energisamverkan, senast från 2022 då fossilfri ånga började överföras via en ångledning från Kraftringens kraftvärmeverk till Nordic Sugars sockerfabrik.
  På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
  chat-bubble-icon