Avisering om förtida inlösen av obligationslån nummer 18, ISIN SE0013883568

Med hänvisning till punkt 9.3 i villkoren daterade den 2 maj 2022 meddelas att Kraftringen Energi AB (publ) beslutat att tillämpa förtida inlösen (call) av alla utestående obligationer avseende obligationslån med lånenummer 18, ISIN SE0013883568. Förtida inlösen görs per den 6 maj 2024 till 100 procent av nominellt belopp.

Kraftringen Energi AB emitterade obligation nummer 18 den 6 maj 2022 men en löptid på tre år med rätt att lösas in efter två år. Obligationens totala lånebelopp är på 350 miljoner kronor.

Transaktionen är ett led i Kraftringen Energis långsiktiga finansieringsstrategi och finansieringsplan.

För mer information
Marcus Josefsson, Controller, marcus.josefsson@kraftringen.se

Kraftringen Energi AB (publ) har beslutat att tillämpa förtida inlösen (call) av alla utestående obligationer avseende obligationslån med lånenummer 18, ISIN SE0013883568. Förtida inlösen görs per den 6 maj 2024 till 100 procent av nominellt belopp.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon