Nytt tillstånd för Örtoftaverket förhandlat

Det har gått två år sedan Kraftringens styrelse fattade ett inriktningsbeslut om att investera i en ny produktionsanläggning för kraftvärme. Den planerade anläggningen ska ersätta äldre värmeproduktionsanläggningar och, utöver värme, även tillföra regionen cirka 40 MW eleffekt. Tisdagen den 20 februari genomfördes en huvudförhandling i Eslöv av Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, om tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid Örtoftaverket.

Frågan har utretts och ett investeringsbeslut planeras tas under 2024 med sikte på att verket ska stå klart senast 2028. Planen är att utöka Kraftringens befintliga verksamhet vid Örtoftaverket med en andra panna och turbin. Redan vid bygget av den första pannan fanns det planer på en andra panna på anläggningen. Den nya anläggningen ska använda samma bränsle som Öroftaverkets existerande panna, det vill säga en kombination av rester från skogen (bland annat grenar, toppar, bark och sågspån) och returträ (exempelvis gamla lastpallar och byggrester).

Förändringen innebär att en ny tillståndsprövning behöver genomföras. Handlingarna för tillståndsprövningen skickade Kraftringen in till Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, under våren 2023 och de kungjordes därefter i juli 2023.

Huvudförhandlingen ägde rum den 20 februari i Medborgarhuset i Eslöv där verksamheten vid Örtoftaverket presenterades både i sin nuvarande form och vad gäller den planerade utökningen av verksamheten.

- Eftersom den nya pannan utgör en stor förändring så söker vi nu ett helt nytt miljötillstånd för hela anläggningen, berättar Peter Ottosson, ansvarig för miljötillståndsprocessen på Kraftringen. Verksamheten ska fortfarande rymmas inom vår befintliga tomt i Örtofta men den tillgängliga effekten kommer i stort sett att fördubblas.

Utöver förhandlingen genomfördes även ett platsbesök där en delegation först besökte en närboende lantbrukare, därefter den nuvarande verksamheten på Örtoftaverket.

- Vi förklarade vår verksamhet i detalj under förhandlingen, berättar Marie Caesar Björk, kemi- och miljöingenjör på Kraftringen. Platsbesöket var en viktig del av förhandlingen, då det gav en än tydligare bild av hur det ser ut och fungerar i praktiken.

Utöver medarbetare i Kraftringen, representerades Kraftringen under förhandlingen även av Linn Arvidsson, specialist på tillståndsprocesser på Sweco, samt Mats Björk, advokat på Alrutz’ Advokatbyrå.

Nu vidtar Mark- och miljödomstolens hantering av ärendet och besked kring tillståndsansökan beräknas lämnas i slutet av april 2024.

Kontakt:
Pressjour: 010-122 70 80.

Det har gått två år sedan Kraftringens styrelse fattade ett inriktningsbeslut om att investera i en ny produktionsanläggning för kraftvärme. Tisdagen den 20 februari genomfördes en huvudförhandling i Eslöv av Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, om tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid Örtoftaverket.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon