Fortsatt starkt intresse för hållbar fjärrvärme

2023 blev ett nytt framgångsrikt år för Kraftringens fjärrvärme. Under året anslöts 147 fastigheter, varav 58 var flerbostadshus eller företag. Det ökade intresset för fjärrvärme som märkts de senaste åren håller i sig. Kraftringen fortsätter att titta på var det finns utbyggnadsmöjligheter och möjlighet att erbjuda fjärrvärme till nya kunder som vill byta till en stabil och driftsäker uppvärmningsform.

-Fjärrvärmenätet är en viktig del av energisystemet, säger Martin Gierow, produktägare för värme och kyla på Kraftringen. Cirka två tredjedelar av hushållens totala energibehov rör uppvärmning. Med tanke på samhällets kommande behov av elektrifiering är det därför viktigt att inte använda el till att värma våra hus eller vårt vatten.

Principen bakom fjärrvärme är enkel. I centrala produktionsanläggningar värms vatten som sedan distribueras via isolerade markledningar till hushåll och företag. Kraftringens huvudnät är ett av Sveriges största och täcker orterna Lomma, Lund och Eslöv, samt Dalby. Nätet är dessutom sammankopplat med fjärrvärmenäten i Landskrona (Landskrona Energi) och i Helsingborg (Öresundskraft), vilket möjliggör att produktionen ständigt kan optimeras.

Kraftringens värmeproduktion är fri från fossila bränslen sedan 2018, både i Kraftringens stora fjärrvärmenät och i de mindre nät Kraftringen har i exempelvis Klippan och Bjärred.

-Utöver vår egen produktion från förnybara bränslen möjliggör fjärrvärmenätet att vi kan ta hand om överskottsvärme från industrin. På Brunnshög i Lund kan till exempel MAX IV-laboratoriet värma hela stadsdelen och mer därtill. I takt med att ESS kommer igång blir återvunnen värme en ännu större del av uppvärmningen i vårt fjärrvärmenät i Lomma, Lund och Eslöv, fortsätter Martin Gierow.

Miljövarudeklarerad värme
För att erbjuda kunderna möjligheten att jämföra fjärrvärmen med andra uppvärmningsformer, har Kraftringen gjort miljövarudeklarationer (Environmental Product Declaration, EPD) av bland annat fjärrvärme- och fjärrkylanäten. Det innebär att man tittar på vilka utsläpp som orsakas av hela produktens livscykel, det vill säga i det här fallet inte bara vilka bränslen som används utan även byggandet av fjärrvärmenätet och alla de anläggningar som producerar värmen. Vad gäller fjärrvärmen i Lomma, Lund och Eslöv, blir värdet för icke-biogena koldioxidutsläpp 10,6 g/kWh CO2e. Siffran kan jämföras med det svenska genomsnittet för fjärrvärme, som år 2020 uppgick till 54 g/kWh CO2. Värdet är beräknat enligt Värmemarknadskommitténs metod, som skiljer sig från metoden i EPD-deklarationen, men ger en fingervisning om hur Kraftringen ligger till.

-Deklarationen lade grunden för vår nya produkt ”Klimatneutral Fjärrvärme”, berättar Tobias Frolov, miljöledningssamordnare på Kraftringen. Vi ser att många företag har ambitiösa mål att nå klimatneutralitet inom en nära framtid och det ställer höga krav på nettonollutsläpp från deras verksamheter.

För den kund som väljer ”Klimatneutral Fjärrvärme” klimatkompenserar Kraftringen för fjärrvärmens totala utsläpp av växthusgaser över hela livscykeln. För kunden innebär det fjärrvärme som totalt sett bidrar med nettonoll-utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Kraftringen väljer att klimatkompensera genom projekt som kan påvisa utsläppsminskningar och följer utvecklingen kring klimatkompensation för negativa utsläpp, det vill säga kolinlagrande åtgärder, för att utvärdera även denna möjlighet.

-Det hållbarhetsarbete vi gör innan vi slutligen klimatkompenserar står alltid i fokus, och med vår EPD har vi fått ett kvitto på att Kraftringen ligger i framkant. Vi kommer dock aldrig att bli helt nöjda, utan kommer att fortsätta att arbeta för att minska vår klimatpåverkan ytterligare, avslutar Tobias Frolov.


Kontakter
Kraftringen pressjour, tfn: 010-122 70 80
Martin Gierow, produktägare, värme & kyla, Kraftringen, martin.gierow@kraftringen.se
Tobias Frolov, miljöledningssamordnare, Kraftringen, tobias.frolov@kraftringen.se

2023 blev ett nytt framgångsrikt år för Kraftringens fjärrvärme. Under året anslöts 147 fastigheter, varav 58 var flerbostadshus eller företag. Det ökade intresset för fjärrvärme som märkts de senaste åren håller i sig. Kraftringen fortsätter att titta på var det finns möjlighet att erbjuda fjärrvärme till nya kunder som vill byta till en stabil och driftsäker uppvärmningsform.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon