Akeab blir entreprenör till Kraftringen Nät för genomförande av projektentreprenader inom elnät

Kraftringen Näts upphandling av projektentreprenader avseende elnätstjänster är klar. Projektentreprenörsavtalet är ett ramavtal som tecknas för att kunna genomföra ny- och ombyggnationer av Kraftringens elnät inom flera nätområden i Skåne. Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB, Akeab, blir en av två huvudleverantörer under de kommande 4 åren med option om förlängning på 2+2 år. Avtalet gäller från den 1 juni 2024.

Samhället förändras, fossila bränslen fasas ut och ersätts av ren el. Denna positiva förändring kräver kraftigt utökad kapacitet och tillgång på effekt i de lokala elnäten. För att bidra till att bygga ett stabilt sydsvenskt energisystem som möter behovet från det skånska näringslivet och övriga samhället, investerar Kraftringen Nät AB ca 3,5 miljarder kronor fram till 2030. Avtalet är en förutsättning för att kunna växla upp och realisera de investeringsbehov som finns i elnätet.

- I Kraftringen ökar vi nu takten i elnätsinvesteringarna. Elektrifieringen av industri och transporter går mycket snabbt. Genom avtalen säkerställer vi vår förmåga att möta de investeringar som krävs för att framtidssäkra elnäten och samtidigt bidra till samhällsutvecklingen, säger Åsa Svensson, vd Kraftringen Nät AB.

Kraftringen Nät AB är femte största elnätsägaren i Sverige. Kraftringen Nät AB har sitt säte i Lund och har flera elnätsområden i södra Sverige.

Akeab är ett infrastrukturföretag som inom kraftnät nischar sig inom projektentreprenader av olika delar av energisystemet i Sverige och hjälper till att säkerställa trygg och tillförlitlig elleverans. Huvudkontoret finns i Malmö och verksamhet bedrivs i hela Sverige.

- För Akeabs del innebär tilldelningen att vi nu kan bygga vidare och ytterligare stärka vår position på marknaden inom elkraftssegmentet. Vi ser väldigt positivt på att bygga en långsiktig relation med Kraftringen Nät AB och ta nästa steg i att utveckla Sveriges infrastruktur tillsammans, säger Peter Vollmer, CPO Akeab.

Kontakt:
Kraftringen:
Pressjour: 010-122 70 80

Akeab:
Peter Vollmer, CPO Akeab, 0730 - 211 696, peter.vollmer@akeab.se

Kraftringen Näts upphandling av projektentreprenader avseende elnätstjänster är klar. Projektentreprenörsavtalet är ett ramavtal som tecknas för att kunna genomföra ny- och ombyggnationer av Kraftringens elnät inom flera nätområden i Skåne. Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB, Akeab, blir en av två huvudleverantörer under de kommande 4 åren med option om förlängning på 2+2 år.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon