Kraftringen och LKF samarbetar kring värmeflexibilitet

Sänkt och utjämnat effektuttag i fjärrvärmenätet, sänkt förbrukning, möjlighet att förflytta förbrukningen i tiden och därtill ett förbättrat inomhusklimat. Kraftringen och Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, sluter samarbetsavtal om värmeflexibilitet i 27 fastigheter om totalt 1942 lägenheter i Lund.

Inom kort inleds arbetet med att installera kompletterande mjukvara i styrutrustningen i värmesystemet i 27 fastigheter i LKFs bestånd i Lund. Fastigheterna ingår i det större pilotprojekt om värmeflexibilitet som nu genomförs tillsammans med Kraftringen. Med den nya mjukvaran kan styrutrustningen hantera större mängder information om både väderförhållanden och om inomhusklimatet i varje lägenhet.

- Energisystemet är ett komplext system och för att göra det flexibelt och resurseffektivt måste man ha kontroll på hela vägen från produktion till distribution och användning av energi. Genom att göra en totaloptimering av hela energins värdekedja från kraftvärmeverket till rumstemperaturen i lägenheten undviks eventuella suboptimeringar, säger David Edsbäcker, affärsutvecklare, Kraftringen.

Med hjälp av AI, maskininlärning, vet systemet hur mycket värmeuttaget av uppkopplade fastigheter kan styras kommande dygn utan att märkbart påverka inomhustemperaturen. Informationen om den styrbara lasten skickas sedan till Kraftringens produktionsoptimeringssystem. Där bestäms det automatiskt under vilka timmar flexibiliteten ska nyttas för att säkerställa en så kostnadseffektiv och klimatoptimerad produktion som möjligt.

– Genom samarbetet med våra stora fastighetsägare kan vi identifiera smarta lösningar där vi effektiviserar både energianvändningen och produktionen. Synergierna bidrar till att vi kommer närmre vårt mål kring klimatneutralitet 2030 samtidigt som vi utvecklar tjänsterna inom energiområdet, säger Malin Friis, senior key account manager, Kraftringen.

För att möjliggöra automatisk inlärning, jämn temperaturreglering och felsökning, hämtar systemet in data från temperatur- och fuktgivare placerade i varje lägenhet.

- Detta samarbetsprojekt ger oss ovärderlig information om hur vi kan använda potentialen i våra byggnaders värmetröghet. Genom nya sätt att dela data kan vi frigöra effekt på ett enkelt sätt och tillsammans skapa ett hållbarare energisystem. säger Henrik Adamsson, energichef i LKF.

För mer information, kontakta:
Kraftringen:
David Edsbäcker, affärsutvecklare: david.edsbacker@kraftringen.se
Malin Friis, senior key account manager, Kraftringen: malin.friis@kraftringen.se
Karin Lindroth, pressansvarig Kraftringen: karin.lindroth@kraftringen.se
LKF:
Henrik Adamsson, energichef, LKF: henrik.adamsson@lkf.se
Linda Haddemo, kommunikationschef LKF: linda.haddemo@lkf.se

Sänkt och utjämnat effektuttag i fjärrvärmenätet, sänkt förbrukning, möjlighet att förflytta förbrukningen i tiden och därtill ett förbättrat inomhusklimat. Kraftringen och Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, sluter samarbetsavtal om värmeflexibilitet i 27 fastigheter om totalt 1942 lägenheter i Lund.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon