Kraftringen Omni gör det enklare att energieffektivisera

Den digitala företagsportalen Kraftringen Omni, som utarbetats i nära samarbete med Kraftringens kunder, är nu på plats. Ett av portalens syften är att förenkla arbetet för de bostadsrättsföreningar och företag som vill arbeta mer aktivt med energiuppföljning och effektivisering.

I Kraftringen Omni kan Kraftringens kunder logga in och hitta en samlad bild av hela sin energistatus: elnät, elhandel, fjärrvärme, fjärrkyla med mera. Aktuell och historisk förbrukning och kostnader finns samlad på ett och samma ställe. I portalen kommer man på sikt även att kunna beställa allt från konsultationer till djupare analyser och energitjänster.

- Vi såg att många av våra kunder hade svårt att få en helhetsbild över sin energistatus, säger Ulrica Johansson, affärsutvecklare på Kraftringen. Informationen fanns, men var spridd på olika håll. Med Kraftringen Omni vill vi göra det enkelt för våra kunder att få en överblick, något som är en förutsättning för att kunna ta välgrundade beslut om eventuella åtgärder för att påverka sin energianvändning.

Fastighets- och bostadssektorn står för ca en tredjedel av Sveriges energianvändning. Effekt- och energieffektiviseringar inom sektorn är därför avgörande för att städerna skall kunna bli klimatneutrala till 2030, och här har ny teknik och samarbete stor betydelse. Kraftringen arbetar tillsammans med sina kunder och partners för att öka graden av effekt- och energieffektiviseringar som en del i möjligheterna att nå klimatneutrala städer 2030. Här blir Kraftringen Omni ytterligare ett hjälpmedel i arbetet. Utrullningen av Kraftringen Omni kommer att ske gradvis till Kraftringens företagskunder under hösten.

- Vi har som mål att fortsätta utveckla Kraftringen Omni framöver, förklarar Ulrica Johansson. Som energibolag är vi måna om att rätt; dvs hållbar, energi används på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Genom samarbete och samverkan med kunder och partners kan vi hjälpa andra att minska sina klimatavtryck och på så sätt leda omställningen till ett hållbart samhälle.

Kontakt:
Ulrica Johansson, affärsutvecklare Kraftringen, ulrica.johansson@kraftringen.se
Karin Lindroth, kommunikationsansvarig press, karin.lindroth@kraftringen.se, 0761-163857.

För mer information om Kraftringen Omni: www.kraftringen.se/foretag/omni/Den digitala företagsportalen Kraftringen Omni, som utarbetats i nära samarbete med Kraftringens kunder, är nu på plats. I Kraftringen Omni kan Kraftringens kunder logga in och hitta en samlad bild av hela sin energistatus. Ett av portalens syften är att förenkla arbetet för de bostadsrättsföreningar och företag som vill arbeta mer aktivt med energiuppföljning och effektivisering.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon