Nästa Eslöv! De vinnande bidragen till 2023 års Art Shacks är klara

Vinnarbidragen i Kraftringens designtävling Art Shacks har utsetts. I år hade 14 elever skickat in 30 bidrag till tävlingen, vilket är ett rekord i såväl antal deltagande som antal tävlingsbidrag. Efter nogsamma juryöverläggningar kunde fem vinnande bidrag utses. Det innebär att fem konstnärselever från Lunds Konst/Designskola (LKD) i sommar kommer att formge var sin nätstation i centrala Eslöv.

I år arrangerar Kraftringen för tredje året konceptet Art Shacks – en möjlighet för konstnärselever att förverkliga sina konstverk i offentliga miljöer, samtidigt som de får ett avlönat sommarjobb. Konceptet möjliggör parallellt att skolelever får mer kunskap om och chans att prova på att arbeta med konst.

Art Shacks 2023 genomförs i Eslöv
2021 och 2022 målades nätstationer i Lund. I år kommer Art Shacks att äga rum i Eslöv. Fem nätstationer skall målas om, och temat för i år är ”Energi för framtida generationer”. Varje konstnärselev får ansvar för sin nätstation, som kommer att målas om tillsammans med sommarjobbande ungdomar från Eslövs kommun.
Nätstationerna som kommer att formges finns på följande platser i Eslöv:
- ICA Kvantums parkering
- Vid Carl Engströmskolan på Östergatan
- Korsningen Östergatan/Verkstadsvägen, Berga
- Stadshusets parkering
- Sockenvägen, Sallerup

Rekordstort antal tävlingsbidrag
Inför årets Art Shacks hade 14 elever från Lunds Konst/Designskola lämnat in 30 tävlingsbidrag – det största antal deltagande och antal tävlingsbidrag som inkommit i Art Shacks nu treåriga historia. Juryn hade såväl långa som nogsamma genomgångar av alla bidrag innan fem vinnande bidrag kunde utses.

Juryn 2023
Eva Hallberg, kommundirektör Eslövs kommun
Mikael Vallberg, plan- och exploateringschef Eslövs kommun
Jessica Jämting, konstnär
Sezgin Kadir, vd och koncernchef, Kraftringen
Pernilla Hall Måryd, AD och kreativt ansvarig, Kraftringen

De vinnande bidragen i Art Shacks 2023 är
Disa Wester, Ica Kvantum.
Juryns motivering:
”Disa Wester har visat prov på skicklighet och originalitet i sitt arbete, och har också lyckats skapa en verkligt unik och personlig tolkning av temat med tydlig koppling till butiken. Disas tomater visar på tydlig koppling mellan mat och energi. Konstverket är inbjudande på ett smakfullt sätt och lyckas samtidigt förena konst och funktionalitet på ett inspirerande sätt.”

Victoria Raunås, Carl Engströmskolan på Östergatan
Juryns motivering:
”Victoria Raunås bidrar till att förbättra det omgivande området genom att skapa en nätstation som är mer tilltalande och även berikar till en mer inbjudande miljö. Med fin koppling till skolan, både i färg och form, fungerar den som en positiv inspirationskälla för skolans ungdomar som dagligen passerar. Det är vår förhoppning att det även kan väcka intresse, visa på samhörighet och sprida energi för andra konstnärer och för allmänheten i stort.”

Fanny Betnér, Östergatan/Verkstadsvägen, Berga
Juryns motivering:
”Fanny Betnér visar på sin skicklighet och originalitet, och ger uttryck för en personlig och kreativ tolkning av temat. Genom att använda en imponerande mix av färger och former har Fanny skapat ett kraftfullt och färgstarkt verk som imponerar. Konstverket gestaltar fåglarnas frihet att flyga och dess lekfullhet. Motivet på denna nätstation blir ett härligt tillskott till platsen och till att skapa en mer intressant och inbjudande miljö.”

Filippa Hallberg, Stadshuset
Juryns motivering:
”Filippa Hallberg har valt att skapa ett färgstarkt konstverk vid stadshuset som visar på en förståelse för platsens betydelse. Med ett abstrakt mönster och starka färger har Filippa skapat ett konstverk med dans och rörelse. Det är tilltalande att använda konsten för att skapa en positiv energi och minnesvärd upplevelse för stadshusets besökare, anställda och Eslövs invånare.”

Linn Bergström, Sockenvägen, Sallerup
Juryns motivering:
”Linn Bergström har lyckats skapa ett imponerande och väl genomfört konstverk på en annars tråkig och funktionell nätstation. Genom att använda ett motiv med robotar, djärva färger och former har konstnären lyckats förvandla nätstationen till ett konstverk som är visuellt tilltalande och som fångar uppmärksamheten hos förbipasserande.”

Tidplan för Art Shacks 2023
5 maj: Jurybedömning av 2023 års tävlingsbidrag
8 maj: Tillkännagivande av årets fem vinnarbidrag
7 juni: Konstnärseleverna påbörjar arbetet med målning av de fem nätstationerna
16 juni: Sommarjobbande ungdomar från Eslövs kommun ansluter
26 juni: Invigning av de färdiga nätstationerna

Bifogas: bilder på de fem nätstationerna i deras nuvarande utformning. Fotograf: Maria Petersson, Kraftringen.

Kontakt:
Maria Petersson, projektledare Art Shacks, tfn: 0730-53 61 33, maria.petersson@kraftringen.se
Karin Lindroth, kommunikationsansvarig press, tfn: 0761-16 38 57, karin.lindroth@kraftringen.se

Vinnarbidragen i Kraftringens designtävling Art Shacks har utsetts. I år hade 14 elever skickat in 30 bidrag till tävlingen, vilket är ett rekord i såväl antal deltagande som antal tävlingsbidrag. Efter nogsamma juryöverläggningar kunde fem vinnande bidrag utses. Det innebär att fem konstnärselever från Lunds Konst/Designskola (LKD) i sommar kommer att formge var sin nätstation i centrala Eslöv.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon