Summering av Kraftringens hållbarhetsår 2022: Fortsatt energiomställning tillsammans med kunderna

Hållbarhetsarbetet för 2022 har nu summerats i Kraftringens Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2022. Stora investeringar i både produktion och distribution av hållbar energi har tagit sin början, bland annat med invigning av ångledning och Kraftringens första solpark.

Hållbarhetsrapporten, som nu går att läsa på Kraftringens webbplats, är den tolfte i ordningen och visar exempel på strävan att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

- Hållbarhet är en naturlig del av våra affärer, säger Olle Eliasson, chef för Strategi, hållbarhet och innovation på Kraftringen. Vi arbetar hårt med att möjliggöra en hållbar omställning i vår egen verksamhet och hos kunderna. Partnerskapet med våra kunder märks inte minst i våra projekt, som ångledningen mellan vårt kraftvärmeverk och Nordic Sugars sockerbruk i Örtofta, men även i vårt arbete med vår första solpark i Forsby i Klippan. Båda invigdes under 2022.

Kraftringen ägs av de skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Kraftringens tre hållbarhetsmål sätter stark prägel på verksamheten:
* Senast 2030 har Kraftringen nettonollutsläpp av växthusgaser
* Vi minimerar den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet
* Vi tar ansvar för vårt samhälle, våra medarbetare och våra ägare

I Kraftringens eget omställningsarbete märks bland annat att produktionen skett med fossilfria bränslen sedan våren 2018. Genom fortsatta förbättringsarbeten har Kraftringen ställt om all reservkraft från diesel till biobränslet HVO 100 och fokus läggs även på indirekta utsläpp - utsläpp från andra verksamheter vars tjänster eller produkter Kraftringen använder. Här har de totala utsläppen minskat med 31%, och allt mer detaljerad information samlas in från Kraftringens leverantörer inom exempelvis transportindustrin.

- Hållbarhetsrapporten visar upp många exempel på hur vi jobbar med ständiga förbättringar för att bygga ett hållbart energisystem, säger Olle Eliasson. Energiåret 2022 var utmanande, och visar behovet av ett balanserat arbete som tar hänsyn till klimat, miljö, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet. Även om vi är stolta över resultatet så är vi inte nöjda, arbetet med en hållbar omställning fortsätter med oförändrad styrka även framöver.

Här hittar du Kraftringens hållbarhetsrapporter: Kraftringens hållbarhetsrapport 2016-2022 | Kraftringen

    Hållbarhetsarbetet för 2022 har nu summerats i Kraftringens Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2022. Stora investeringar i både produktion och distribution av hållbar energi har tagit sin början, bland annat med invigning av ångledning och Kraftringens första solpark.
    På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
    chat-bubble-icon