Nu har mer än hälften av alla Kraftringens kunder fått de nya och smarta mätarna

Kraftringens plan med att rulla ut smarta el och fjärrvärmemätare till alla sina kunder går enligt plan. Efter cirka 13 månaders utrullningsarbete har mer än 50 % av kunderna fått mätarna installerade. Detta innebär att drygt 56 000 av mätarna är installerade och får sina mätvärden levererade. Alla kunder beräknas ha fått ny mätare senast installerade i augusti 2023.

-Med nya mätare ökar möjligheterna för kunderna att själva kunna styra sin elanvändning och det underlättar även för dem som själva producerar sin el genom tydligare översikt över produktionen via kundgränssnittet. Dessutom bidrar mätarna till en ökad leveranssäkerhet till slutkunderna, säger Catarina Löfqvist chef för mätning.

-Glädjande att utrullningen går enligt plan, vilket innebär att allt fler kunder får ta del av alla fördelar med de nya mätarna. Exempelvis får vi bättre kommunikation till våra mätare tack vare narrowband-teknik. Det innebär att vi får snabbare och mer korrekta fakturor, samt lever upp till de nya lagkraven på mätarna, avslutar Diana Eriksson projektledare för utrullning av mätarna.

Fakta:

•Under perioden 2020–2023 byts 110 000 el-, gas- och fjärrvärmekunders mätare ut i södra Sverige. Alla nätbolag måste byta elmätare så att kundgränssnittet finns tillgängligt till 2025-01-01.

•Livslängden på en mätare är ca 10-12 år men om man har en relativt nybyggd fastighet så kan det hända att ett mätarbyte behöver göras då det är nya lagkrav och ny funktionalitet i mätaren som inte tidigare funnits.

Fördelarna med ny elmätare:

-Koll på elförbrukningen – möjlighet att koppla upp sig mot mätaren och se förbrukning

-De nya mätarna identifierar fel snabbare vilket leder till kortare avbrott

-Mätarna är förberedda för att kunder ska kunna bli mikroproducenter.

- Med nya mätare ökar möjligheterna för kunderna att själva kunna styra sin elanvändning och det underlättar även för dem som själva producerar sin el genom tydligare översikt över produktionen via kundgränssnittet. Dessutom bidrar mätarna till en ökad leveranssäkerhet till slutkunderna, säger Catarina Löfqvist chef för mätning.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon