Bygg mer planerbar energiproduktion i Skåne

Kommunikation från Kraftringens ägarsamråd

Som ägare av det gemensamma energibolaget Kraftringen, vill vi nu att bolaget snarast återkommer med förslag på hur de kan öka produktionen av förnybar energi.

De senaste månadernas turbulens på elmarknaden i framför allt södra Sverige med skenande elpriser samt effekt och kapacitetsproblem i elnätet kräver åtgärder för att öka Skånes självförsörjning. Som ledande företrädare i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma kommun har vi ett ansvar gentemot våra kommuninvånare att säkra en fortsatt god levnadsstandard, men det är även helt avgörande för att stärka konkurrenskraften i Skåne.

Energisystemet är motorn i Skånes utveckling och därför är det helt avgörande att stärka upp och öka produktionen av förnybar energi i vår region. Alla delar av energisystemet är viktiga, men det saknas idag nödvändig planerbar produktion i Skåne.

Med hjälp av Kraftringen vill vi se till att dra vårt strå till stacken för att stabilisera elmarknaden och tillsammans med andra insatser se till att elpriserna blir lägre för skåningarna. Vi har sedan tidigare ett nära och bra samarbete med Kraftringen och dess styrelse och för nu diskussioner om nya investeringar.

Tidigare har vi stått bakom Kraftringens mångmiljardinvestering i nytt modernt kraftvärmeverk utanför Eslöv – en framgångssaga med betydande klimatfördelar. Kraftvärmeverket i Örtofta är idag en av de viktigaste produktionsanläggningarna i södra Sverige. Anläggningen är även den främsta anledningen till att Kraftringen har minskat sina klimatutsläpp med 94 %. Nu är det dags att ta nästa steg på denna resa och investera i ytterligare produktion.

Genom att ge Kraftringen ett tydligt uppdrag och mandat kan vi tillsammans se till att det byggs mer förnybar produktion i Skåne. För att lyckas fullt ut behöver även staten satsa på både utbyggda elnät och ny produktion, då dagens situation är ohållbar.

Den senaste tidens svängiga utveckling och de mångdubbelt höga elpriserna i södra Sverige gör det smärtsamt tydligt att omfattande insatser behöver göras för att säkra en fortsatt god utveckling i Skåne.

Tillsammans med Kraftringen vill vi nu ta steget och säkra nödvändig effekt och kapacitet i Skåne.

Philip Sandberg (L) Lund

Anders Almgren (S) Lund

Johan Andersson (S) Eslöv

Catharina Malmborg (M) Eslöv

Cecilia Bladh in Zito (SD) Hörby

Anders Larsson (C) Hörby

Lars-Göran Ritmer (M) Hörby

Robert Wenglen (M) Lomma

Per Bengtsson (S) Lomma

Som ägare av det gemensamma energibolaget Kraftringen, vill vi nu att bolaget snarast återkommer med förslag på hur de kan öka produktionen av förnybar energi.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon