Samarbete och AI gynnar miljö och hyresgäster i Eslöv

Nu inleder Kraftringen och Eslövs Bostads AB (Ebo) ett samarbete med målet att ge märkbara miljövinster och samtidigt ett jämnare inomhusklimat i 1750 av Ebos bostäder i Eslöv.

Just nu pågår ett arbete att installera kompletterande styrutrustning i byggnadernas värmesystem. Styrutrustningen bygger på användande av AI (artificiell intelligens) för att hantera större mängder information om både väderförhållanden och inomhusklimatet i varje lägenhet.

– Tack vare det självlärande styrsystemet kan vi möta hyresgästernas behov tidigare genom att använda det samlade förbrukningsmönstret, säger Johnny Ragazzo, energiexpert på Kraftringen. Vi kan till exempel ta tillvara byggnadernas värmelagringsförmåga och balansera mot produktionen av varmvatten.

Systemet kommer att optimera energianvändningen, samtidigt som hyresgästerna får ett behagligare och jämnare inomhusklimat. Ett vanligt problem som nu kan minskas är de ojämna rumstemperaturer som uppkommer vid snabba väderomslag, då vanliga värmesystem reglerar för långsamt. För att möjliggöra automatisk inlärning, jämn temperaturreglering och felsökning, placeras en trådlös temperaturgivare i varje lägenhet för att korrigera styrningen om någon lägenhet avviker från målet.

När tillförd värme utnyttjas effektivare minskas värmeförbrukningen. Detta är viktigt inte minst för att den fjärrvärme som levereras till Eslöv från Örtoftaverket inte riktigt räcker till under årets kallaste dagar. I de fallen finns en lokal biooljepanna som startas upp. Ett möjligt mål med projektet är att denna panna ska kunna stängas och att det ändå ska finnas tillgänglig fjärrvärmekapacitet för fortsatt utbyggnad i Eslöv.

– All vår fjärrvärmeproduktion sker med fossilfria och förnybara bränslen, berättar Johnny Ragazzo. Det sagt så är ytterligare minskad klimatpåverkan ett av våra främsta mål. Därför är vi mycket glada för det här gemensamma initiativet där en stor del av Eslövs fastigheter kommer bidra till effektivare energianvändning och minskade effekttoppar.

– Med så många positiva effekter av så enkla insatser vill Ebo och Kraftringen inspirera fler fastighetsägare i Eslöv till att spara mer energi. Då uppnår vi det yttersta målet med projektet, nämligen att frigöra befintlig fjärrvärmekapacitet som kan användas för att fortsätta bygga ut Eslöv – utan att behöva bygga ut ny fjärrvärmeproduktion, säger Robert Johansen som är Ebos fastighetschef.

För mer information:

Johnny Ragazzo, energiexpert på Kraftringen, johnny.ragazzo@kraftringen.se, 070-232 40 54

Just nu pågår ett projekt mellan Kraftringen och Ebo där ny styrutrustning i 1750 bostäder ska skapa ett jämnare inomhusklimat med lägre klimatpåverkan. Styrutrustningen bygger på användande av AI (artificiell intelligens) för att hantera större mängder information om både väderförhållanden och inomhusklimatet i varje lägenhet.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon