Kraftringen tillför ny elproduktion i Klippan genom solparkssatsning

Kraftringen har fattat beslut om att satsa 20 miljoner kronor på att bygga en solpark i Klippans kommun. Årsproduktionen beräknas bli ca 3000 MWh vilket motsvarar hushållsel till ca 600 villor. Parken förväntas vara i drift i slutet av 2022.

-Behovet av mer förnybar elproduktion är stort i Skåne. I linje med Kraftringens strävan att vara ledare inom hållbarhet har vi under den senaste tiden tittat närmare på hur vi kan bidra till att öka produktionen i södra Sverige. Denna park är en del i denna resa, säger Sezgin Kadir, vd på Kraftringen.

-Kommunstyrelsen i Klippans kommun är väldigt positiva till utbyggnad av solenergiproduktion. Vi har gett förvaltningen i uppdrag att inventera lämplig mark och andra lämpliga ytor för etablering av solcellsanläggningar. Kraftringens etablering är ett positivt tillskott till vår kommun, säger Hans-Bertil Sinclair, kommunstyrelsens ordförande

Solparken kommer att uppföras vid Forsby, strax norr om Krika, och markanvändningen är en viktig fråga för Kraftringen. Markägarnas får kommer beta inom solparken och insådd av blommande ängsväxter kommer göras för att öka den biologiska mångfalden och underlätta för de viktiga pollinatörerna.

-Det är väldigt roligt att få vara en del av denna hållbarhetsresa. Tillsammans med Kraftringen ser vi nu till att marken kan fortsätta vara betesmark för våra får, samtidigt som vi får förbättrade möjligheter att utveckla vår ekologiska verksamhet, säger Emelie och Per Hult, ägare av marken och fåren.

För Kraftringen är solparken ett viktigt steg mot att kunna erbjuda fler kunder i regionen förnybar och lokalproducerad elenergi.

-Vi skapar en solproducerande äng som ger många nyttor och även lärdomar för framtiden. För Kraftringen är ”Tillsammans” ett viktigt ledord och under projektet är vår ambition att genom samverkan med olika aktörer hitta smarta lösningar, såväl tekniska som bidragande till biologisk mångfald och kunskapsutveckling. Kunder vill veta att deras el är tillverkad på ett hållbart sätt och med den här satsningen utökar vi vår produktion av förnybar el i Skåne, avslutar Adam Jomaa, projektledare för solparken på Kraftringen.

För mer information:

Adam Jomaa, affärsutvecklare och projektledare på Kraftringen, adam.jomaa@kraftringen.se

eller besök vår hemsida: www.kraftringen.se/solpark

- Behovet av mer förnybar elproduktion är stort i Skåne. I linje med Kraftringens strävan att vara ledare inom hållbarhet har vi under den senaste tiden tittat närmare på hur vi kan bidra till att öka produktionen i södra Sverige. Denna park är en del i denna resa, säger Sezgin Kadir, vd på Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon